MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Az álom.
*
A vers mottója a 48b lapon olvasható, A’ nyár c. vers toldaléka után, attól hosszú, vízszintes vonallal elválasztva.
Boldogok azok a’ kik ugy alusznak
hogy többe fel nem ébrednek.
Söt ezen kivánságom is haszontalan,
ha az álmadozások ostromolják a sirhalmokat.
Pred: 3: 19, 20, 21.

Jön az alom*
álom
mindent pihenesre*
pihenésre
hajta.
Az éjjelnek barna palasztja van rajta.
Be boritja velle a földet ’s az eget
Alolla altato mak olajt csepegtet
Melynek balsamában a benne feredett
Szem héjjaknak edes*
édes
nyugovást engedett
Lágy karjain fáradt erzekenységünket*
érzékenységünket
Ringatja egy masik világba tesz minket
Hol sok ezer képpel elménk jádtzodtatja*
jadtzoztatja Másolási hiba, em.
Valoság képébe tünö abrázatja*
ábrázatja
Most az öröm arany hegyeit igéri.
Az áldás javait böv marokkal méri.
Majd a félelemmel rettenti lelkünket
’S A’ kéttség szelire*
szélire
viszi eletünket
De akarmint tünik képzelödésinkbe
Valodi örömöt terjeszt ö szivünkbe
Apolgató karral kötésink fel oldja.
El lankadt erönkhöz ujj erejét toldja.
Meg tört érzesinket*
érzésinket
simitja kezével.
Uj életre hozván gyogyito mezével*
mézével
A terhes gondokat rab lántzához füzi
Szivünkböl a Lethe partjaihoz üzi.
Minthogy a vilagi bajoknak érzése.
Éltének*
El tünik Itt minden bizonnyal másolási hibáról lehet szó, így nem értelmes a mondat. A többi változat szerint em.
leg nagyobb terhe ’s szenvedése.
A Halálnak képét öltözven*
öltözvén
magára
Bennünket holtakká teszen utojjára.
Ugy vagyon: holtakká tészen és hogy élünk
Csak egy susogás hiteti el velünk*
Itt vége szakad a versnek, alá hosszú, vízszintes vonallal elválasztva A’ nyár c. vers toldalékát jegyezte le a másoló.