MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio. Ventus describitur.
A ragyogo napnak diszes abrázattya*
ábrázattya
Magát a’ kékellö égen mutogattya
A vizenn mosojgó súgárok magokat
Mossák, de jaj nézzűk mi leli azokat
Aeolus irígyli a’ kamarát nyittya
A háborgó tengert mindjárt felindittya
Mozgattya*
Jav. ebből: Morgattya
a’ felhőt ’s eggyiket másikhoz
Üti öszve és igy a’ könnyen essöt hoz
A ragyogó nap fény hirtelen el borúl
Zeng az ég zúg a’ szél a’ tenger haborúl*
háborúl
A nagy álpesekröl a’ szelek le szálnak
Mellyek mormolással tenger partra álnak
Mindgyárt a’ sós tengert fenekig forgattyák
Leg belsőbb gyomrát is a’ főldnek mozgattyák
Az el oldott szél vész hánytat viz hegyeket
A langoló menykő szaggat fellegeket
Itt a’ zugo habok tsak*
<hol> tsak Az áth. szó fölé írva.
öszve ütődnek
’S igy küszködvén messze egy mástól verődnek
Törik az árbotz fa hajo ora szakad
A hajoba a’ víz mindenfelől fakad
Romlik a sok kötél a’ hajo repedez
Hajoba házakat tsupán az ég fedez
Törnek a’ vas matskák hajo hányattatik
Caronhoz utazni hajos hivattatik
Mellyet látván hajós jajgatásra fakad
Gondolván hogy mindjárt ég főld öszve szakad
Hajósra már halál sárgája rá üle
Benne minden vére egésszen meg hűle
Ugy lattzik hogy az ég barnúl ’s busúl belé
Tudván a duhosség*
dühösség
mint ront mindenfelé
De ha kedvezö szél kezd szépen lengedni
*
A sorban utólagos szórendváltás történt, eredetileg így hangzott:
A haragos tenger akar is engedni
A cserét a megfelelő szavak előtt x jelöli.
Akar a haragos tenger is engedni.
A meg maradt hajó ül szelek szárnyára
Ugy sijjet a’ hajos a fel tett tanyára
Ki pihent erövel úgy*
ügy Ért. sz. em.
tsendesen mennek
Mi baja kérdezvén volna annak ’s ennek