MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio. Az Estvének le irása.
Latod-e*
Látod
szép Phebust ditső tronusában
Űlni az ég boltyán fényes ruhájában
A meg mosdott nap az a’ ki mindeneket
Táplál sugárival minden embereket.
De mikor meg unnya már hosszas futását
Es*
És
fél be akarja hagyni utazását
El érkezik hozzánk az az édes estve
Melly az ég kárpittyán van sűrűnn le festve.
Az ég boltozattya már más ba őltőzőtt
Sok tsillagok sora az égre kőltőzőtt
Ez a’ ki plántákat őntőzi kőnyvével
Kellemetes Zefir tsokojja szelével
Illyenkor vehetnek a’ musák időket
Pallás tanittya [a’]*
Másolási hiba, a szó előtt hiányzik a névelő, em.
tudományra őket
Mert ekkor szűnik meg a’ Városi lárma
A Gondos musáknak igen nehez*
nehéz
járma.

*
Az utolsó sor alatt: Vége.