MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Csokonai Józsefnének
?Debrecen környéke, 1802. augusztus körül

Édes Anyám Asszony!*
Assz. em.

Ezt a’ Herbathének valo Speciest meg kell készittetni de a port, nem – Az Árába küldök 45 xt, az hijját, t. i. 15 xt, potollya ki Gyarmati István Uram.*
A mondat eredetileg így hangzott: Az Árát fizesse ki Gyarmati István Uram. Ezt azonban átjavította, s a lap szélén kipótolta a főszövegben olvasható változatra.
Küldök ugorkát.*
Küldök <16> ugorkát A 16 azonban nem biztos, hogy erre a mondatra vonatkozik, mert nagyobb számjegyekkel van írva, s az áthúzás is jelentősen túlér rajta.
– Mikor lesz a’ Vásár? – A’ por[á]t*
<Új> A porat em.
ki várom.