MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Erőss János – Csokonai Vitéz Mihálynak
Báránd, 1805. január 20.

Edes Lelkem!

Sir bennem a Lélek nyomorult sorsán. Leg nagyobb őrőm[öm]*
őrőm[öm] A lap széle sérült, a szó végéről hiányzó betűket a pecsét feltörésekor leszakadt és a pecséthez ragadt papírmaradványon olvashatjuk.
a vólna ha jobb egességét hallanám. Igértem vólt hogy tojast kűldök, de Bárándra jővén már azt nem tellyesithetem. Itt jutott tsak eszembe: s emlitvén a dolgot T. Collega és Barátom Uram még is a’ maga részéről kűld tizet Notarius Dobrai Ur is tizet adott: ez addig elég lesz mig kűldhetek. Az Isten minél hamarébb gyogyittsa meg. – Jelenteni akarom ezt is, hogy Marton Ur Lexiconjának első darabja nallam van Gabor őtsem hagyta nallam: még a masodik Tiomussa hátra van. Ki ne maradjak belőlle édes Lelkem, mert már az is az enyim lesz.
Vagyok

Bárándon d. 20 Jan. 1805
igaz baráttya
Erőss János
mk.

[Címzés:]

Csokonai Mihály Kedves Barátomnak
Debreczenbenn

P.S. T. Tunyogi Uram nallám van. Igen nagyon kőszőnti. Mihelyt Debreczenbe megy mindjárt meg fogja látogatni