MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Halka István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Kántorjánosi, 1804. július 4.

Kedves Úr!

Jol juthat eszibe, hogy abban az idöbe, melyben ezen három darabbol állt munkája: tudni-illik Kleist, vagy a’ tavasz, Lilla, és Dorottya sajto alá kezdettek menni a’ Ns. Collegiumba egy Lístát inditatott el Györi Josef Uram altal hogy a’ kiknek tettszik előre fizessenek, vagy Praenumeráljanak; én is egy voltam az elöre Fizetök közzül, még ís én többet az egy Dorottyánál kezemhez nem vettem mind ez ideig, holott pedig Kleist már ez előtt esztendővel világ előtt volt, ennek az okát még ez ideig nem tudom: Azomban ez a’ praenumeratio még meg is erösitetett Deáki István Uram Contrascriba korába azzal (ez altal hogy találkoztak sokan a’ kik zugtak azert, hogy soka kerül kezekhez) hogy Anakreont, és a’ kotákat hozzá adja az Ur azoknak a’ kik várakozni nem sajnállanak, én ugyan már a’ kotakat is kezemhez vettem, de Anakreonnak hirét se hallottam; kérem szeretettel ha nem alkalmatlankodnam ezekröl ezen betsűletes Ifju Kemény Mihály közben járása által tudosítani ne terheltessen. Minden jokat kívánván vagyok
Az Urnak

Kántor Janosiba die 4ta July
1804.
alázatos szolgája
Rector Halka István
mk.

[Címzés:]

Az Urnak
Csokonaÿ Vitéz Mihály Urnak illendő tisztelettel.
a Darabos Uttsábán