MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek
Debrecen, 1804. június 15.

Nagyméltóságu GRÓF,
Kegyelmes Uram!

Excellentziádnak erántam bőven kimutatott kegyessége, egyszersmind a’ Magyar Literaturának gyarapodása eránt viseltető buzgósága, felbátorítanak engemet, hogy egy alázatos kérésemet Excellentziádnak Kegyes Színe elibe terjeszteni ne tartózkodjam. Ugyanis
Majd fél esztendeje már, miolta Anákreoni Ódáim a’ Bétsi Nyomtató-műhelyben félbe darabba hever, tsak e’ miatt, hogy néhai Gróf Reviczky Károly Specimen Poëseos Persicae nevű könyvét, mellynek az Ódákra tett Commentariusomban elmúlhatatlanúl hasznát kell vennem, sehol nem találhatom; jóllehet mind ez itten körűl lévő magános és közönséges Könyvtárakat felkerestettem; mind a Pesti és Bétsi könyváros és Antiquarius boltokban pénzemért tudakoztattam.
Instálom tehát alázatosan Excellentziádat, méltóztassa a nevezett könyvet a’ Nationalis Bθtecából Reversalis mellett számomra kiadatni, s leküldését Kultsár Urnak meghagyni. Én Lőrintznapi Debretzeni Vásárkor Kiss István Könyváros Uramtól Kultsár Ur kezébe méltó köszönettel visszaküldöm.
A’ legforróbb háladatossággal, ’s a legmélyebb tisztelettel ajánlom ezutánra is magamat Excellentziádnak tapasztalt Kegyelmébe, a’ ki állandóul maradok
Kegyelmes Uram, Excellentziádnak

Debretzenb.*
A rövidítés föloldva: Debretzenben.
Jun. 15d.
1804.
alázatos szolgája
Csokonai Mihály.