MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1804. január 6.
Pest. 6ik Jan.

Kedves Ur!

Régen tudósitottam volna az Urat, ha levelét December előtt vettem volna. Ekkor is magam hoztam el Institoristól. G. Erdődinenek levelét 1. exemplár Tavaszszal elküldöttem. Gróf Szécsényinének küldött dolgokról semmit sem tudok. Anakreoni Dallait láttam már Bétsben készen, ’s egy exemplárt mutatoképp el is hoztam Márton Urtól. Lillát igért az Ur Juliusra, ezt nem láthattam mái napiglan. Budán Versegi kész már Aglájával, melly szerelmes enyelgéseket kotákkal foglal magában. Rajnis a Georgiconait Virgilnek már forditotta. Magyar Parnaszszusa is kész. Gebhardim 4ik részét most nyomtatják. Sok jót kíván
Kultsár mp.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Csokonai Vitéz –
à Debrecin