MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. június 9.

Érdemes Hazafi!

A Tavaszt beköttettem, az Ódát megmutattam azon Bíráknak, kiket az Ur választott. Helyben hagyták, én pedig elküldöttem annak, akinek volt szánva. Jó szivvel fogadta, és az Urnak ezen 100 forintokat rendelte. – Egyszersmind meghagyta, hogy az Ur dítsőségére bényomtattatnám. Ezt előbb még sem akartam tselekedni, mint sem az Ur ujjan megvisgálván, ’s leirván Ódáját nékem megküldené. Erre tehát most az Urat megkérem, hogy, midőn Gróf Festetits érdemeit énekeli, magának is szinte olly érdemeket szerezzen a Nemzeti Poezisnak fölemelésével. Amaryllis a jövő héten szép írópapirosra ki lészen nyomtatva. Eddig a vásár gátolta. Sok jót kíván

 Pesten 9. Juni 1803.*
A dátum a lap közepén, az aláírással majdnem egy vonalban.
Kultsár mpa

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur Csokonai Vitéz
à Debreczin
avec 100 frl.