MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Institoris Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. május 29.

Jó akaro kedves Úr!

Betses Levelit aki és 21dik Maji irva volt 24kin kezemhez vettem, igen jo Szével fel vettem hogy jó Úr engemet 2 Rft. 8 xba restanysnak tartyon, észre veszem ez által hogy jó Úr az maga dolgaiban egy betsűletes Ember, ami illetti engemet nem hogy hibasztam volna Számadásban, hanem hogy 10. procentoval meg nem álhattam. Sok volna az íras, amidün Debreczenben fiamal együtt le menygyek akkor jó Úrnak mindenekrűl elegendűt teszek tsak tessen azon irasokat öszvessen meg tartani. Az Erdemes Levele Jó Urnak még ára és kűtelez Hogy ha fog tetzese Szerint leni, elűszer meg kévántato Depositoriumot különes könyvekbűl álót az Jó Úrnak keze alá biznam, úgy hogy Betses faradozásáirt elegendü fizetű kévánok leni leszek ís.
Ippen tegnap vettem fiamnak Levelit amelyben tudosit, hogy Szamos jó kőnyveket ki Valogatott amelyeknek árok teszen tőbb mind 4000 ezer Tallirt. amelyek már utban vanak, ezekbűl tehát jövü Debreczeni Vására lefogunk vini amelyeket fogjuk gondolni hogy ottan Szuksigessek. Másodszor jó Urat ésmerném hogy Az Debreczeni Tájikon felsűb és alsóbb Renden Lévűk*
Renden Lévűk A sor előtt betoldva, jellel utalva a szövegbe. A szövegben azonban két jel is van (a Másodszor és a Betses előtt), értelem szerint a második helyre illesztettük be.
Betses Hazafiaknak az könyvek ki szolgáltatásában – igen hasznos Ember lehetne! Harmadszor Maga Hasznara és volna, Söt nékem és Használhatna. Negyedszer ami leg tőbb, kűlőnes tapasztalásom hogy jó Urnak kezdet ki adott munkájit a Nemes Magyar Publicum Kedvelji és Ditsiri, tehát bizonyos lene az hogy jövü ki adott Munkájít sokal kőnyebb képpen arultatnák, és én ís azon volnik hogy az egész Magyar és Erdily Országogban elterjednenek, Ami illetti az Debreczenyi Vásárt tsak ezt az egyett Augustusban Lévűt kévánom meg tartani, azután nem úgy szolván soha és, mert riszemrűl számos dolgaim vanak ami Magyar Országban Szűkséges; az fiam pedig az Számos Német Országi kőnyvekel fog ide haza Pesthen Veszüdni, azirt minden feli Kévánom Betsűletes Emberekre dolgaimat bizni hogy annal inkább hiv Szolgálatomatt telyesithessem.
A mi illetti Satornak valo Helyit Német Utzaji kapun belül leg inkáb szeretném, ha ottan nem lehetne, kapu ellűtt kőzel, ha lehetne, ez eránt Drága Urat kérem nevemel az Nemes Tanatsot allazatossan meg kirni, feltevin azt hogy tsak ezen egy Vására a Mell N. B. Asszony napján essik. Az Deszka Sátort ollyan kereskedű Urakkal kévántatik Providealni, arendában, Azon egy Vására akik kő Boltokat Ípitettek a mell dolgaimat Jó Úra egisz bizodalomal bizom. A’ Midőn Draga Asszony Anyavál eggyűtt állandoúl Tisztellem s vagyok
Az Urnak

Pesthen 29dik Maji 1803.
kísz küteles Szolgája
Mossotzÿ Institoris Gabor mp.

P.S. Ebben és allázatossan kérem Méltosztatnik az Debreczeni kőnyvkőtű Uraknak Tudtokra adni, Hogy ipárkodasom által az Budai Könyv Nyomtato Landerer Műhelyben egy Magyar kalendariom ki fog jőni, in 8vo Valamint az ellütt Patzko Úri volt, Szép rendes dolgok lesznek bene, jol tudom kelendű leszen, tehat a menyíre Szűksígek volna ellűre Tudositsanak, azon Vására le vinim Ő kegyelmeknek, sőt más hova való könyv kőtüknek ezen hasznos dolgot Tudositánák.