MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Institoris Gábornak
Debrecen, 1803. március 3.

Jóakaró Drága Úr!

Becsűletes Debreczeni Civis Szabó András Uram felvállalta, hogy a’ Ládámat és Exemplárjaimat becsűlettel haza hozza. Véle meg nem alkudhattam, minthogy a’ terhet nem tudja, mennyi lészen. Méltóztassék az Úr az alkut véle megtenni.
Még a’ Munkáim sem a’ Bécsi,*
sem a <Sajto> Bécsi
sem a’ Kassai Sajtó alól ki nem kerűltek. Szent György napi Debreczeni Vásárra bizonyosan lejönnek: akkor azokat is az Úrnak tapasztaltt hűségére bízom, ha felvállalni méltóztatik.
Elkőlt é a’ Kleist? Ha elkőlt: adok még az Úrnak belőlök Debreczeni Vásárkor, ha többet is parancsol.
Ezt a’ Levelet méltóztassék az Úr Komáromi Typographusné Weinmüllerné Asszonyom’ kezébe adni, 17 Rf. 30 Xrral. Melly végre ímé kűldök 5Rf. a’ többit méltóztassék az Úr, az Exemplárok’ árrából kifizetni. Ha pedig abból ki nem telne, Sz: Györgyi Vásárkor kifizetem az Úrnak. Csak hogy az említett 17 f. 30 Xt. Quietantia mellett adja az Úr által.
Többire szíves tiszteletem mellett, az Ifjasszont is köszöntvén, állandóúl maradok
az Úrnak

Debretzenb.*
A rövidítés föloldva: Debreztenben.
Mart. 3d. Napj.
1803.
kész köteles szolgája
Csokonay V. Mihály
mk.

[Címzés:]

N. N. Mossótzi Institoris Gábor
Könyváros Úrnak.
Pesten,
a’ Nagy Piatzon, a’ Nagy Kávéház’ Útszájában, a’ Lutheranum Templom mellett, az Ürményi Háznál lévő Könyves boltjában.
5 Rf. Bankóval, és egy Komáromba szolló Levéllel együtt.*
Ez a mondat a lap hátoldalán, a címzés mellett baloldalt található.