MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1803. február 25.

Barátom! Én a’ Dömét, azokkal együtt a’ miket T. Kazincy Fer. Úrnak*
A Fer. rövidítés föloldva: Ferenc. Az Úrnak nak-ja olvashatatlan betűkből javítva.
megígértem volt, a’ múlt Szeredán reggel T. Frater Pál SzBíró Úr által kikűldöttem. Kérem a’ Schraudnéra írott munkátskámat kűldje haza: mivel már szűkségem volna reá. –
Én két Hét olta csak egyszer valék ki a’ Házból; dolgozom mint ama’ Publicumért fáradozó Scribler, a’ Pesti Vásárra, a’ Magyar Ostermessére: de az a’ baj hogy

Dat Galenus opes, et Justinianus Honores:
’S Si nihil attuleris: ibis, Homere foras! –
Adieu!

[Címzés:]

T. Nagy GáborÚrnak, egész tisztelettel
a Posta Háznál.