MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kultsár Istvánnak
Debrecen, 1803. január 19.

Jóakaró Barátom! Csudálkozó Szégyennel, ’s nem kevés sajnálkozással olvastam az Úrnak T. Professor Budai Úrhoz kűldött Levelében, hogy az én*
én enyím-ből javítva.
Válaszom még kezéhez nem adódott. A’ dolog így vagyon:
A’ Grófnak Ő Excájának még*
A még sor fölötti betoldás.
19 Novbr. datált*
datált A d í-ből javítva, az ékezet azonban az utána következő a fölött látszik.
Levelét, a’ Postán, noha mindég itthonn voltam, csak 14 Xbris vettem: válaszoltam rá 16 Xbris ’s meg kűldöttem egy úttal a’ Bθecáért való Háláódát foliumon írva, mellyet az Urral is itt*
itt Sor fölötti betoldás.
közleni kívánok.
Az Úrnak 8 Xbr. írott Levelét vettem 11. Xbris, és így elébb mint az Ő*
Ő A sor fölött betoldva.
Excájáét: arra is válaszoltam 16 Xbris, éppen akkor mikor a’ Grófnak. Méltóztassa tehát az Úr a’ Postán megnézetni.
Mái napon írtam a’ Grófnak is, a’ Grófnénak is, Ő Excájoknak*
Excájok [ = Excájoknak] Az egyértelmű rövidítés kk. lenne, de ez már nem fért ki a sor végére; értelemszerűen em.
’s ímé írok az Úrnak is: de az országos Vásárra véletlenül reám tódúltt és halmazott bajok miatt hosszabban nem írhatok.
A’ 100 f. és Quietantzia felől méltóztassék az Úr jövő hétig nyúgottan lenni: most azért nem kűldöm fel az utólsót, hogy a’ miket Cons. Schraud Úrnak kivánnék*
A kivánnék áthúzott szó fölé: <kellene> írva.
a’ Quietantzia mellett felkűldeni, még el nem készíthettem. A’ Vásár*
Vásár<nak>
tágúlásával tágulni fognak bajaim is. Akkor mindent végre hajthatok; ’s reménylem Kűldöttjeimmel is egy kis időmúlatást tsinálhatok az Úrnak.
Változhatatlan*
Változhatatlan A V M-ből javítva.
tisztelettel maradok
az Úrnak Debretz. 19 Jan. 1803. tisztaszívű*
tisztaszívű <hív tisztelő> Az áthúzott szavak fölé írva.
k[ész] k[öteles] sz[olgája] Cs. M. mk.