MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csóka János – Csokonai Vitéz Mihálynak
Érsemjén, 1802. december 30.

Kedves Ur!

Az Innepen vett Levelére, Innep után való nap nem válaszolhattam az alkalmatosság nem léte miatt, tegnap pedig itt olly rút idő vólt, hogy a’ jó kutyát sem verte vólna ki az ember. Most már örömest felelek. –
Kazinczy Ferentz Ur Regmetzen van; mikor fog Semjénbe jönni bizonytalan; ha késik, több Leveleivel edjütt az Ur Verseit is után kűldöm. – A’ Pictor még Semjénbe múlat; ha itt dolgát végezi, Mihály falván szándékozik a’ Bernáth Gedeon Ur szobait kifesteni. Már beszéltek edjmással, de alkujok nintsen, ha e meg lessz nem hamar fog innen a’ mi tájékunkról el menni. – Többire alazatos tiszteletem mellett, vagyok
Az Urnak

 Er-Semjenben d. 30
Decembr. 1802
kész szolgája
Csóka János
mk.

[Címzés:]

Az Urnak
Csokonai V. Mihály Urnak egesz tisztelettel.
Bagamérban