MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – ismeretlennek
Debrecen, 1802. szeptember 18.

Bizodalmas Drága Notárius Úr!

Kérem az Urat szívesen, ne terheltessen ezt a’ Levélkémet, a’ melly igen sürgető dolog felől szóll, minél sietőbben, és ha lehetne, még holnap Délre, Bagamérba Ötsém Uramnak általszállítani. Magamat viszonti szolgálatra ajánlván, minden jóknak szíves kívánása mellett, vagyok
az Ur Notárius Uramnak
Debretzenb.*
A rövidítés föloldva: Debretzenben.
Szept. 18d.
1802.
alázatos szolgája*
legkissebb hív <alázatos> Az áthúzott szó fölé írva. Az aláírásnak a lapon való elhelyezkedése arra utal, hogy ezt az eredetileg ehhez a levélhez készült aláírást Csokonai átvette a Széchényinéhez szóló levél végére is, nem az egészet húzva át, csak kisebb javítást téve rajta (ld. előző levelünknél); e javítást itt nem vettük figyelembe, s az áthúzott szót közöljük.
Csokonay Mihály
mk.