MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Komárom, 1802. augusztus 25. után

Kedves Uram Bátyám

Igen nagyon köszönöm, hogy az nálla maradtt Levelemet fel küldőtte Uram Bátyám. A Typografusné Ifju Aszszony pedig a Levelét nem kaphatta s annál fogva nem is olvashatta el, mert már akkor Pestre ment, hanem én gondolván ugy is, hogy mi van benne, bátorkodtam fel szakasztani, és igy már abból, amit írt Uram Bátyám semmi se leszsz, mivel hogy már le szállítottam Pestre.
A pénzt betsüllettel vette az Ifju Aszszony a mint azt a’ többi levelekből ís meg fogja bővebben tudni Uram Bátyám; és a Quietantiát is el küldöttem ugyan Senior Mindszenti Deák Urtól. A többi munkainak a’ nyomtatásából az időre, a mikorra kivánta Ur. B. semmi se leszsz, én magam meg visgálván a’ munkait, de bizony lehetetlenség, tsak hadjuk továbra.
E mellett arra kérem Uram Bátyámat, hogy énnékem elmulhatatlanul legalább 4 miskóltzi pipa szárat a mostani Sz Mihály napkor erre jövö Deákoktól küldeni ne salynáljon az árát kétszeresen meg küldöm; adjon Isten sok Vinkót
M.*
A rövidítés feloldva: Maradok.
Ur. Batyamnak
i. j.
E. I.
mk.

[Címzés:]

Rév Komáromból
Az Urnak
Az Urnak Vitéz Csokonai Mihály Urnak
egész tisztelettel
p. Occ.
Debretz.

tsak hirtelen irtam*
A lap bal szélén, haránt irányban található.