MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Fráter István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Asszonyvására, 1802. július 4.

Kedves Csokonaim!

Az Úr szomorú Levelét ambár még Juniusnak 16dik napján irodott vala, Csak ez előtt cir. egy héttel vehettem. Igen sallynállom mind azt, hogy elébb nem vettem és Váradi Vásárkor meg nem szerezhettem azon fákat, mind pedig azt hogy innen magamtól éppen nem telik, mert azon okból, hogy a’ vágatása, faragása, és a’ bértzekröl való ki hordása az én épületre való fámnak sokba kerűl, magam is mindenkor Váradon szoktam szükségemet pótolni, és sokkal jutalmasabbnak tapasztalom, mintha magam vágatnám. Most is 22 garassával vettem magam szükségére párját a’ Szarufáknak. En tehát csak azt comendalom, hogy Váradon vegye meg az Úr, és én, hogy ki ne maradjak az ollyan segittségből mellyel köteles vagyok az árát meg fogom fizetni az Úrnak.*
Váradon … az Úrnak. E rész, valószínűleg idegen kéz által, ceruzával
Ki egyéb eránt magamat tőbbekre is ajánlván vagyok Asszony-Vásárán 4ta Julÿ 1802.
Az Úrnak
igaz baráttya
’s szólgája Fráter István
mk.

[Címzés:]

Nemes és Nemzetes Csokonaÿ Vitéz Mihálly Urnak
adassék
Debreczenben.