MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kőrösi Jánosnak
Pest, 1801. szeptember 26.
Pest. Sept. 26d. [Napján]*
N. [ = Napján] A lap teteje az sérült (vö. a Nagy Gábornak ugyanekkor írott levelet).
1801.

Kedves Úr!

Soká késvén Munkáim a’ Kir. Censurán, SzMihály’ Vásárára tzélomhoz képest el nem készűlhettek: hanem 1ő Octoberre amonnan kikerűlvén, reménylem, hogy Leopoldi Pesti Vásárkor az első Darabot lekűldhetem. A’ Nyomtatás felette drága mindenütt, mert a’ papiros árra két annyi, mint volt: ez okon, egy Tómus’ árra 40 Xr. lesz. Ebből fogok az Úrnak kűldeni 3 Exemplárt, adja el az Úr az 5 forintba: egy exemplár 3 Tómusba à 40 Xr. = 2 Rf. Két Exemplár 4 Rf. a’ harmadiknak az árrából az egyik ft. kipótolja az 5 ftot, a’ másik forint légyen az Úr szívességének és az én köszönetemnek Rubricájába. – Én Pesten ingyen Szobába lakom, ’s ingyen Koszton élek, és az Universitásba béjárok: a’ Nyomtatásra magam inspiciálok Trattnernél, a’ kinek szép betűje ’s fájin papirossa van. – Leopoldkor többet. Köszöntöm a’ kik hozzám jó indúlattal voltak és vagynak. Tiszta barátsággal vagyok
az Úrnak
alázatos szolgája
Csokonay Mihály.
mk.

[Címzés:]

Humanissimo Domino Joanni Kőrösi,
in I:Collegio Ref. Debrecinensi SS. Theologiae Studioso.
Debrecini *
A címzés az összehajtott lap hátoldalán található.