MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kiss Imre – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagyszalonta, 1801 szeptember közepe

Barátom!

Az Élet-módjához köttetett különös bajok száma nélkűl megakadályoztatják, a’ baráttság Érzéseinek Kinyilatkoztatását; a nélkűl hogy magát ezt a Sz. Tüzet a szivből kiólthatnák, a mi rajtunk is megesett, de ugy tartom hogy mind a Kettőnk Hibája nélkűl s hibássabbaknak tarthatjuk ezutánn magunkat, ha a Környűlállások semmi akadályt nem tévén, mi azt gyakorolni elmulatjuk.
Az újj Tudományhoz, és a Munkáid Kiadásához*
Kiádasához em.
szerentsét kivánok, s ha az elveszett Darabok közzűl van ezekbe ird meg melyek, és velek szolgálhatok. 1/ Konstantzinápoly, 2/ rövid Nap hoszszú Ély, 3/ az Árviz 4/ az alom, 5/ a morte homines semper tantundem, 6/ Musa vetat mori 7/ Magyar hajnal hasad 8/ A Pártütő 9/ Az Embert gyülőlő 10/ rut Abrázat szép Ész 11/ A Gazdag 12/ a főld Indulas, 13/ a Kevély 14/ A’ Tengeri Zivatar 15/ a Szerentse 16/ a Hir, 17/ a Had, 18/ a Czigány 19/ a Dél, 20/ a Tél, 21/ Libertas optima rerum, 22. –

 „Nagy Királyné! Kinunk annál sérelmesebb
 Eredete mennél szentebb és nemesebb” etc.

Ezeket Téli Debretzenyi Vásarra az edes Anyadhoz béküldhetem, a vagy tsak azokat a melyek belőllök szüksegesek, ha megérthetem.
Tiszt. Tudos Margitai István és T.T. Szikszai György Urak ugy gondolom hogy mostani vasár Alkalmatosságával le szállingóznak. Ha leszsz szerentséd hozzájok instald meg a nevemmel a leg nagyobb Alássággal, hogy hozzanak nekem
1/ Riegless – Franz Paul – Anleitung zum gesange und dem Klavier etc. 4 ft. 30 Xr.
2/ Meidingers Italiens Grammatik
3/ Molnar Walachische Sprachlehre, Hermanstadt. b. Hochmeister
4/ Die Zauberflöte az operaja, mert a Kotáji már nekem vagynak, de szeretném in Contextu tudni. Ide haza Nagy Köszönettel fognám kifizetni – Ha pedig az erszények anyira megürült hogy ez kettőjöktől se telnék ki: ne salynálják azt a Fáradságot hogy conmittalják a Nevemmel valamelyik Bpolának hogy Debretzenbe valamelyik Deák Könyv Distrahalonak küldje le s annak megfizetem. Már a meg nagyon Derék vólna ha magok vállalnák fel a Portót hogy el viszik ahoz a Diákhoz. De az semmi akárki viszi tsak hogy hamar lenne, és engem rólla tudósittsanak. sőt meg is látogassanak nagy menkő akademos Minával – Ha pedig a két első fakkra jobb Könyveket tudnal, s tudnátok, masokat is ezek hellyett conmittálni telyes szabadságot adok.
Barátom! ezt magad is végbe viheted hogy valamellyik Bpolanak conmittáld hogy küldje le a meghitt Debretzenyi Deákja Kezébe azon Könyveket, a számomra, s ott az etsém kiváltja a mit is igen nagyon kérek s vagyok
holtig Barátod
Kiss Imre mp.

Kiss István Urral Sz. Györgykor beszéllvénn azt mondta hogy van még egy Szalkai Aeneassa, kerje az Ur hogy vásárra Debretzenbe hozza le a számomra.