MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Magyar Hírmondó írói – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1801. július 9.


Különös Érdemü Drága Úr, Tudós Hazafi!

Bétsben Jul. 9én 1801.

Rosz neven ne vegye, kérjük, hogy hozzánk utasítani méltóztatott igen betses levelére mind ez ideig nem válaszolhattunk. Igen igen bokrosok a’ mi foglalatosságaink, a’ mellyekhez járultak azon nehézségek is, a’ mellyeket elébb el kelletett hárítani, minekelőtte egy igen Derék Hazafinak készségét el-fogadtuk vólna, ugyan arra a’ végre, a’ mellyre Kedves Drága Úr is méltóztatott vólt meg-kínálni bennünket a’ Maga részéről. A’ millyen örömmel ’s háládatos szívvel fogadtuk mi akkor Kedves Drága Úrnak barátságos ajánlását, szinte ollyan bizodalommal folyamodunk mostan haza-fiui szeretetéhez, a’ mi köz hasznu igyekezetünkre nézve a’ mellyet, kérjük, ne sajnálja esméretes elmebéli tehetségeivel, a’ mikor foglalatosságaik engedik, hathatósan előmozdítani. – Hogy köz jóra tzélozó fáradozásainkat lassanként meg-esmerhesse, bátorkodtunk Hirmondónknak ingyen való jártatásával kedveskedni, addig is, míg jobb módunk ’s alkalmatosságunk lészen annak meg-mutatására, hogy mindenkor leszünk
Kedves Drága Úrnak
kész háládatos szolgái
a’ Magyar Hirmondó Irói mp.

[Címzés:]

T. Csokonyai Úrnak Debreczenben.*
A levél végén, a lap alján olvasható.


Bétsből*
Bétsből Vargha Balázs (CsEml. 94. l.) Csokonai kézírásának véli, de ez is egyértelműen a címzés része.

Nemes Nemzetes Özvegy Csokonay Mihályné
Aszszonynak
p. Ofen
Debreczenben
Darabos úttszában