MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Hajdúböszörmény, 1801. június 26.

Barátom! Engemet Puky Úr és Darvasné Asszonyság elragadván elragadtak Pazonyba, és onnan felvisznek Ongára: megengedj, hogy véled nem útazhatok, hanem Patakon öszvehoz a’ jó Isten. – Most míg, a’ hintók a’ Vendégfogadóba étetnek, tiszteletére jöttem Tiszteletes Diószegi Úrnak, ’s nála írom ezt a’ Levelemet. Ha erre jössz Patakra: járj utánna, hogy ki beszéllte azt a’ Bétsi Dátumot, – az én Görög Úrhoz való goromba válaszom felől való Dátumot – ’s mondd el, mi volt a’ válaszom, sőt akár hozd el in Copia a’ melly nálad van. – Ezt a’ két keszkenőt kűldd le az Édes Anyámnak, és köszöntsd nevemmel.
Tisztelvén a’ FőHadnagy Urat egész Kedves Házával együtt, téged pedig minél hamarább ölelni kívánván, vagyok

Böszörményben Jun. 26d.
1801.
hű barátod
Csokonay
mk.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino, Domino Gabrieli Nagy, Caussarum Fori utriusque per I. R. Hungariae Advocato, Domino mihi singulariter colendissimo.
Debrecini.