MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Puky István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Tiszaigar, 1801. január 10.

Barátom!

A’ Bátyám Pap-szász Josef igérte, hogy a’ Debretzenybe küldendő alkalmatosságától, az Abderiták, és a’ Kosár leg könnyebben kezedhez érkezhetnek. – Az enyimeket csak Ő hozzá küld ki, mert már én az alkalmatosság vissza jövetelekor Ongán lészek. – Oda ohajtva várom a’ Miskoltzi Postan Leveledet, ’s tudositásodat. A’ mint az füredi Innepi Deáktol irott Levelemben kértelek – A’ Német Classicus Auctorok felől. – Ezek meg lesznek úgy vélem a’ Bibliothécába – onnan meg tudhatod, hány Darabbúl ál? – kinek a’ Munkái vagynak benne? – kinek a’ betűivel jött ki Bécsben – Mi az Ára? – Azt-is kedvesen venném ha meg irnád – Az én számomra – Van é – a’ szüretkor nállad vólt Raff Geografiájánál – hasznosabb Geografia? – Ha nincs – ird meg a’ Titulussát és Editióját. – Ugy szintén azt-is; ki jött-e’ már a’ typus alól a’ Pr. Budai Úr Historiájának mind a’ két Darabja? Mi az Ára? – ’s Pr. Sárváry Filosofiája typus alatt van é? – Mert Judeaba szeretném meg szerezni – hogy ollykor néktek – és magamnak, jó napokat csinálhatnék. – Nem engedném – a’ fátum minden erölködése ellen-is – azt a’ kis okosságot bennem egészlen el aludni, melly el mulhatatlanúl szükséges az életre – hogy ostorúl ne légyen lehelletünk, és letelünk – a’ vélünk éggy emberiségnek. – Borzad és Irtodzik lelkem el gondolásával,*
gondolásávál em.
hogy most – most-is melly számtalanan elnek csak azért – hogy meg mutassák, melly semmi az a’ test, mellyben az okosság és gondolkozás leg kissebb szegeletre, a’ hól lehessen nem talál. – És csak az Sz. Oliva szava nyugtat valamennyire – Hogy: – az Ecclesiának Szentekre-is vagyon szüksége. – A’ feleségem sokszor emleget – szeret – most-is szives köszöntéset nyújtja általam Tenéked – Minden jót – szeress bennünket – El ne felejcsél, és irj
P mk.*
P [ = Puky] mk. Az aláírás a ligatúra jellel többször át van húzva, így alig olvasható.