MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kövy Sándornak
Csurgó, 1800. február 25. körül

Nagynevezetű Professor Úr,
Érdemem felett való Jóakaró Uram!

Az Ó Esztendőbe hozzám útasított betses Levelét, a’ Professor Úrnak vettem, azzal az indúlattal, a’ mellyet*
a’ mellyeta’ mellyet A kétszer leírt szavakat értelemszerűen töröltük.
érdemlett az abba kitett jószív, és Egyenesség: úgy hogy újra adóssá lettem az Úr szívességének, újra bámulója nagy-Lelkének.
Én tsak ugyan Debretzenbe leszek Husvétkor, és a’ magam tsendességébe kérődzöm mind azokon, mellyeket három esztendei Avantúrjeimbe magamon ’s másokon ’s a’ világon tapasztalni – szerentsém é? vagy szerentsétlenségem?*
A kérdőjel utólag betoldva.
volt. A’ Nagyravágyás nem szaporítjameg az én aggságimat, és a’ Házi foglalatosságok között mindenkor érezhetem, hogy szabad vagyok. Paucos novit secura quies, Qui velocis memores aevi*
<Ovi> Ovi Értelemszerűen em.
Tempora nunquam reditura tenent. –
Ezen levelemet megadó Nemes Veres András, hajdani Tanítványomat*
Tanítványo<...>mat
pedig bátorkodom az Úr Professor Uramnak a’ végre béajánlani, hogy ha valamelly jótermészetű*
jótermeszetű em.
Úrfi, kivált a’ kinek Házi Paedagogusa volna, Inas nélkül szűkölködne, méltoztassa az Úr Professor Uram melléje rendelni vagy rendeltetni. Esmérem jól az Úrnak minden jóra igyekező Ifjak eránt viseltetni szokott Nemes hajlandóságát, esmérem ennek a’ Legénykének betsűletes voltát: ’s miért ne bátorkodtam volna ezt a’ közbenjárást megpróbálni?
Többire minden jóknak kívánása, ’s változhatatlan tiszteletem mellett maradok
Nagy érdemű Professor Uramnak
igaz tisztelő szolgája
Csokonai V. Mihály.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino Domino Alexandro Kövy, Iurato Caussarum Fori utriusque per I. Regnum Hungariae Advocato, nec non Iuris Patrii in Kollegio Rftorum S:Patakiensi Professori Publ. Ord. Dno, mihi singulariter Colendissimo.

S:Patakini.