Hivatkozott művek - 1810

Müller, Johannes von
XXIV Bücher Allgemeiner Geschichten
lelőhely: K 633/III. 228b-229a (372-373)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Thucydides“
magyarázat: Kijegyzés a könyv 117. oldalától.
visszalink:

Rumy Károly György
Literaturgeschichte der Zeitungen und Zeitschriften Ungarns
folyóirat: Vaterländische Blätter; ; 16. sz., 66
lelőhely: K 633/VI. 219a-220a (351-353)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Literaturgeschichte der Zeitungen und Zeitschriften Ungarns“
magyarázat: Kijegyzés a cikkből.
visszalink:

Sombori László
Zisygiae Martis et Veneris. Cum voto Transylvaniae...
lelőhely: K 633/III. 90a-93b (103-109)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Szombathy János
[ismeretlen cím]
folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; (01);
lelőhely: K 633/III. 8a (13)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „jobbágy = optimates“
magyarázat: Hivatkozás egy folyóiratcikkre.
visszalink:

Wieland, Christophe Martin
Sämmtliche Werke
lelőhely: K 633/V. 147b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. A 45 kötetes kiadvány tartalma.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (03) ; 185
lelőhely: K 633/I. 163a-163b (493-494)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rákóczy Györgynek a II.nak öszvejövetele a’ Svéd Királlyal, réztáblákban – Lásd Pandect. ezen I. Tomusát az 5-8d. lapokon. Hogy nyomába akadhassak melly könyvben lelhetném meg ezen rezeket, mert az enyémek régi könyvek és képek gyűjteményének eggy részével jeszeniczi Jankovich Miklós Úr birtokába mentek által.”
magyarázat: Kijegyzés a Kazinczy által a folyóiratban feltett kérdésre adott válaszból: A rézmetszetek megjelenésének helyével.
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (08);
lelőhely: K 633/II. 152b-153a (304-305)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „John Friedrich, Bécsi metsző - láttam 1803 jún. és 1808. octób.”
magyarázat: Kazinczy saját emlékei a rézmetszőről, és kijegyzés egy vele kapcsolatos folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Beylage zur Pressburger Zeitung – Aus dem Reiche der Todten; ; 44. sz. (05-15, 16)
lelőhely: K 633/III. 82a-85b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung; ; 44. sz. (06-05)
lelőhely: K 633/III. 86b-89b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (05-15) ;31
lelőhely: K 633/III. 213b-214a (32-33)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Maria Therésiának tulajdon kezével tett írása …a Ratio Educationis etc. Munkára“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (06-29);
lelőhely: K 633/III. 214a- 215b (33-36)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Briefwechsel zwischen Kaiser Napoleon und dem Erzherzog Karl 1810“
magyarázat: .Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; 217 (02)
lelőhely: K 633/III. 224b-225a (364-365)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Flächeninhalt und Volksmenge der Oesterreichischen Staaten nach den Friedenschluss von Wien 14 oct. 1809“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (02-27);
lelőhely: K 633/III. 227b-228a (370-371)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Prof. Schedius Lajos úr előadása“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (02-27); 360
lelőhely: K 633/III. 228a (371)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Flaecheninhalt von Ungarn”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból, és megjegyzés Kazinczytól, hogy ez Lipszky számolása, amely teljes terjedelmében Viczay Antal hédervári könyvtárában található meg.
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (09);
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pápay Sám. magy. lit. ismérete“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung; ; (03) ; 588
lelőhely: K 633/VI. 168a-169a (397-399)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Buchholz (Friedrich) Kleine Schriften historischen und politischen Inhalt. Berlin, 1808“ „Elisabeth, Essex und Baco von Verulam“,Ignatz Loyola“
magyarázat: Buchholz művéről szóló rencenzió-részlet.
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt ; ; (03);
lelőhely: K 633/VI. 239a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Luther“
magyarázat: Versmásolat.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.