Hivatkozott művek - 1805

Batthyány Vince
Über das ungarische Küstenland
lelőhely: K 633/I. 169b (136, <124>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pászthory Sándor felől”
magyarázat: Kijegyzés a műből Pászthoryra vonatkozóan.
visszalink:

Budai Ferentz
Magyarország polgári históriájára való lexikon a XVI. század végéig
lelőhely: K 633/VI. 104b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „általános grátziát“
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzés a műből: 627, 630, 633, 637, 638.old.
visszalink:

Cicero
Auserlesene Reden
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Cicero – Cato – Laelius
Paradoxien übersetzt und erlautert von Fr. C. Wolf
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Farkas Károly
Múlatságok
lelőhely: K 633/II. 242b-243b (492-494)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar Sonettek. Farkas Károly Bürgernek Sonnettjei közzűl eggyet kettőt lefordíta. Lásd munkáját e czím alatt: Múlatságok 1805.”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang
Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen herausgegeben von Göthe
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried
Ansichten der klassischen Alterthums
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeállított könyvjegyzék tétele.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Michaelis, Ch. Friedrich
Geist aus Friedrich Schiller’s Schriften
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Reichard, Heinrich August Ottokar
Guide des voyageurs en Europe
lelőhely: K 633/III. 173a-177b (55-64), 182b-184b (50-54)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Láss többet ezekhez: Pandekt. V.Köt. lap 168, 200”
magyarázat: Kijegyzés a könyvből. Párizs és környékének nevezetességei. A jegyzet eleje a 182b oldaltól olvasható.
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 222b-224a (360-363)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lásd a belőle vetteket ezen kötetemnek 50dik lapján“
magyarázat: Kijegyzés a könyv III. kötet 563. oldaláról: „Le Royaume de Hongrie et Constantinople“.
visszalink:

Schiller, Friedrich
Theater von Schiller
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „állani fog öt kötetből…”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Schulz, J. Ch. Friedrich
Über Paris und die Pariser
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Täubel, Christian Gottlob
Allgemeines theoretisch-praktisches Wörterbuch der Buchdruckerkunst
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Verseghy Ferenc
Neuverfasste Ungarische Sprachlehre
lelőhely: K 633/VI. 38b-39a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1815
szöveg:
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Winckelmann, Johann
Eine Rede von D. K. Morgenstern
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Zimmermann, Wilhelm von
Paris wie es war und wie es ist
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Beylage zur Pressburger Zeitung; ; 66. sz. (08-09);
lelőhely: K 633/II. 249a-250a (375-378)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 38. sz. (02-14)
lelőhely: K 633/III. 161a-162b (23-26)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Collin's Regulus“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Kurpfalzbaierische Staats-Zeitung von München; ; 293-294.sz (12-10); 1220-1226
lelőhely: K 633/VI. 132b-136b (249-256)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Napóleon tiszteletben tartotta a magyarok kedves uralkodó Királynéjokat, Maria Theresiát, lássd az ide ragasztott Müncheni újságlevelet az 1220dik lapon.“
magyarázat: Nyomtatvány Kazinczy autográf megjegyzéseivel.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.