Hivatkozott művek - 1800

Lichtenberg, Christoph
Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften
lelőhely: K 633/I. 156a (481, 325)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: "Lichtenberg munkáji"
magyarázat: Nyomtatvány–kivágat Lichtenberg munkájáról.
visszalink:

Posselt, Ernst Ludwig
Europäischen Annalen
lelőhely: K 633/VI. 126b-127a (235-237)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 128a (239)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Carl Buonaparte“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Schiller, Friedrich
Gedichte
lelőhely: K 633/I. 83a-85a (251-260, <199-208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Der Kampf – (Schillers Gedichte. I.er Th s. 279. Leipz. 1800.)”
magyarázat: Versmásolat. A vers korábbi címe Kazinczy közlése szerint: „Freygeisterey der Leidenschaft“.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 85a-87a (251-260, <199-208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Resignation (Schillers Ged. I. Th. 293.s.)”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Weiler und Lang
Dictionnaire raisonné portatif allemand françois, françois allemand.
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.