Hivatkozott művek - 1796

Becker, Wilhelm Gottlieb
Taschenbuch für Gartenfreunde
lelőhely: K 633/VI. 157a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bécsben valaki egy kertkaput eszerént építete“
magyarázat: Emlékkő illusztrációk másolatai.
visszalink:

Bürger, Gottfried August
Das Vergnügte Leben
lelőhely: K 633/I. 183a (201, <297>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Voltaire versének német változata Bürgertől.
visszalink:

Somssich Lázár
Ode ad Inclytos SS. et OO. Regni Hungariae
lelőhely: K 633/III. 34a-37b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány – első lapon kézzel: „1796“, utolsó lapon: „Lazarus Somsics de Sárd“.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 262. sz. (08-22)
lelőhely: K 633/VI. 40b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 1815. október 20. Lasztócz
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből: Homer’s Werke von J. H. Voss, Altona, 1793.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.