Hivatkozott művek - 1792

Sulzer, Johann Georg
Nachträge zu Sulzers allgemeine Theorie der Schönen Künste
lelőhely: K 633/I. 157b-159a (484-487, <328-331>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Minden kötet két darabból áll. – Azon 5fél Kötetet, mellyet még Brünni fogságomban 1798 vettem, ma Szemere Pálnak küldvén ajándékban, feljegyzem itt, mik vagynak a könyvben, hogyha szükségem leeend eggyik vagy másik czikkelyre a pataki Colleg. Bibliothecájában felhányhassam.”
magyarázat: Kijegyzés a kötetek tartalomjegyzékével.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.