Hivatkozott művek - 1787

Barczalfalvi Szabó Dávid
Szigvárt
lelőhely: K 633/V. 2a-15b (3-15)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Barczalfalvi Szabó Dávid szavai“
magyarázat: Kijegyzés a műből – szószedet.
visszalink:

Orczy Lőrinc
Költeményes holmi egy nagyságos elmétől
lelőhely: K 633/III. 8a (13)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „iramló“, „zsolozma“
magyarázat: Hivatkozás a kötet 60. és 192. oldalára egy-egy szó használata kapcsán.
visszalink:

Weszprémi István
Succinta Medicor. Hung. et Transilv. Biographia Centuria III.
lelőhely: K 633/V. 33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Joann. Zsámbóki, Acta Rákócziana“
magyarázat: Kijegyzés a műből: 383, 462. old.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.