Hivatkozott művek - 1783

Nicolai, Christoph Friedrich
Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweitz im Jahr 1781
lelőhely: K 633/I. 88a (281, <223>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Friedrich Nicolai Rákóczy Ferencről – Az ifjúság vak neveléséről van szó”.
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 354.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 4b (4)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petronell Bécs és Pozsony között”
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 329.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 5a (5)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „D’Alembert Magyarországról a Montesquieu éloge-ában”
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 352.old.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.