Hivatkozott művek - 1596

Ismeretlen szerzőjű művek
Agendarius
lelőhely: K 633/V. 202a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1831
szöveg: „Agendarius“
magyarázat: Könyvcím kijegyzés. Pannonhalmán készült 1831-ben.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.