Kazinczy hivatkozásai - 1815

Sándor István
[ismeretlen cím]
folyóirat: Sokféle; ; 8. sz.; 252, 115
lelőhely: K 633/VI. 39b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1815
szöveg: „Vonál“; „monyorú“
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Verseghy Ferenc
Neuverfasste Ungarische Sprachlehre
lelőhely: K 633/VI. 38b-39a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1815
szöveg:
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.