Kazinczy hivatkozásai - 1809

Adelung, Johann Christophe
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 136a-b (429-430, <397-398>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Adelungnak egy intése a Grammatikusokhoz. Rövidebb Grammatikai Praesese végében”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Bissinger, Joseph
General Statistik der Österreichischen Monarchie
lelőhely: K 633/I. 129b (398)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Ausztriai Monarchia népességes ereje”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Blaeu, Willem
Tabula Peutingerianae
lelőhely: K 633/III. 5b (6-7)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Nálam a Blaeu tábláji vannak meg, s innen általvándorlának jeszeniczi Jankovich Miklósnak gazdag gyűjteményébe“
magyarázat: Leírás a műről.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried
Sämmtliche Werke. Zur schönen Literatur und Kunst
lelőhely: K 633/I. 134b-135a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Csokonainak és Herdernek eggy gondolatja”
magyarázat: Idézet a könyv X. kötet, 157. lapjáról.
visszalink:

Lessing, Gotthold Ephraim
Emília Galotti
folyóirat: Morgenblatt zur gebildete Stände – Intelligenzblatt; ; 19. sz.
lelőhely: K 633/I. 125b (390-393)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Emília Galotti – erről graf Julius von Soden a maga Virgíniája előtt ezt mondja.”
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

Meiner, C.
Geschichte der Verfalls der Sitten
lelőhely: K 633/II. 84a (167)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Már két exempláromtól fosztattam meg á miatt, hogy ezt az igen nagy becsű könyvet mindennek ajánlottam. Nagy gyönyörűségemre volt, hogy ezt ma Gróf Dessewffy Józsefnek kezében találám Újhelyben.”
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; 5. sz. 33
lelőhely: K 633/II. 182a-193b (369-392)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Csaknem betűről-betűre írtam ki, nem hagyván ki semmit.”
magyarázat: Recenziómásolat – „Übersicht der neueste auslaendischen Literatur - französische Literatur”.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 62. sz. (03-13); 489-493
lelőhely: K 633/I. 111b-113b (328-332, <638–642>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Terentznek Eunuchját és Phormioját német jámbusokban fordította Köpke”
magyarázat: Recenziórészlet Kazinczy saját megjegyzéseivel.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 24. sz. (01-28); 185
lelőhely: K 633/II. 91a-150b (181-300)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Grammatische Gespraeche von Klopstock”
magyarázat: Recenziómásolat – Grammatische Gespräche von Klopstock, Altona, Kaven, 1794.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.