vegeztetnek

[MargL. 229/25]
azt keuanya vala hog evneky velagÿ zeep ruhay volnanak · Ez sorornak sem jrtak meg eztedeÿt · Jt vegeztetnek el az sororoknak vallasÿ · Jmmar it kezdetnek el · hnagÿsagos vraknak · es tyztelendev atyaknak

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.