senkÿnek

[MargL. 76/10]
zent margyt azzon · az ev kezet feÿere vete · es tapogat vala az ev feÿen · Monda ez sorornak · senkÿnek ez latast meg ne mongyad Esmeeg egÿ jdevben zent margÿt azzon · hyva el vele soror annat nitrai
[MargL. 75/19]
Es monda zent margÿt azzon Soror Elenanak · kerlek tegedet hogÿ alÿ jt · es senkÿnek megne mongÿad · hogÿ en jt vagÿok · Es ne hagy valamelÿ sorort en ream junÿ · Es

Előfordulások száma: 2


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.