kenv

[MargL. 44/24]
ev rolok az zent jras targya mongÿa · Tahat ez provincialisnak hozzatatÿk es muttatek egÿ kenv aran betevkkel jratot · es mondatek ez provincialisnak · kelyfel frater es olvassad ezt · Melÿ

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.