jmadgÿban

[MargL. 118/15]
az ev jduessegerevl · veue ez soror zent margyt azzonnak jnteseet alazatosson · es ev magat ev zent jmadgÿban aÿanluan · hog touabba illÿeten bevnekben ne kevteleztetneÿek · nagy zeretettel kere zent

Előfordulások száma: 1


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.