evrevlnetek

[MargL. 231/9]
es az fratereket mondvan · Nem keel ty nektek sÿrnotok az evrek kyralnak leanÿan · de jnkab evrevlnetek keel · Mert jmmar az mennÿeÿ evrek evreksegnek jutalmat evtet vennÿe nylvaan lagyvk · es
[MargL. 101/21]
fraterevket mondvan · Nem kel tÿnektevk syrnotok ez evrek kÿralnak leanÿan · de jnkab evrevlnetek kel · mert jmmar az menÿeÿ evrek evrekseghnek jutalmat evtet vennÿe nylvan lagÿvk · Oh

Előfordulások száma: 2


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.