Opera Aesthetica Szerdahelyana
Szerdahely György Alajos esztétikai írásai

Szerkesztő: Debreczeni Attila

Szöveggondozás: Balogh Piroska

Elektronikus adaptáció: Bátori Anna

Informatikai fejlesztés: Nyitrai Nóra

Copyright © 2013-2019 MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
Copyright © 2013-2019 Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Szerdahely_Gyorgy_Alajos_esztetikai_irasai)