MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

[A' Koronázandó Felség' be-jövetelekor]

A’ Koronázandó Felség’ be-jövetelekor.
Budán 2. Jun. 1792.

Szép Magyarnak lenni! ’s hát Magyar Királynak?
Kiből hív népei kész Atyát tsinálnak –
Szép Királynak lenni! – ’s hát Magyar Királynak?
Kit Királynak termett Jóbbágyok szolgálnak.

Horváth Adám.
m. p.


A’ Kiralyné Koronázása után, ebédkor.
Budán 16. Jun. 1792.

Egy Thereziája vólt már a’ Hazának;
Ma a’ kegyes Egek másikat adának.
Leányja mindenik ama’ Szűz Anyának,
’S viseli is nevét Szűz Szent Máriának.*
A szó a lapszél miatt elválasztva áll (Máriá-nak), de a kötőjel helyén pont áll, jav.
Első Ferencz – Császár, lett annak Jegyesse;
Király első Ferencz, ennek a’ Hitvesse. –
Szép a’ meg-egyezés – jók a’ jelenségek –
De még egy a’ hijja, akkor lessz jó végek. –
Máriát, Szent István tette a’ Házának
Gondviselőjének és Párt-fogójának:
Add vissza a’ kőltsönt, Szent Szűz, Szent Istvannak
’S tedd Ferenczet köztünk igazán Atyának.
Első ő – valamint István első vala;
Vidd véghez az égben Theresia’ Angyala:
Hogy Ferencz még élve imádandó légyen:
’S Szent Istváné helyett új palástot végyen;
Melly jó formán szint-úgy meg-vagyon rongyolva,
Mint a’ régi Magyar erkőlts meg-romolva.1
Ezt az ollyan szégyenli, vagy nehezteli leg-inkább meg-vallani, a’ ki leg-jobban bűnös benne.

Horváth Adám.
m. p.