MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás


[Buzdítás Insurrectióra]

Posony 15-dik November 1796.

Bis dat, qui cito dat; nil dat, qui munera tardat.

Hol van, Nemes Magyar! az a’ Bizodalom?
A’ mellyet vár tőled az édes Hatalom.
’S nem mered kérdezni egy kegyes Atyátúl,
Mitsoda segédet vár édes Fijátúl?
Vitam et Sanguinem! puszta hang magába,
Illik ugyan, való, egy hív nép szájába,
De kész, és tehetős erő kell hozzája
Mert kard pengés nélkűl nints harmoniája.
Kérd-meg, a’ Felségnek mire van szüksége?
Vagy ha határtalan szívednek készsége,
Rajta – Lóra Legény! – indúlly hamar győzni,
És még a’ kérést-is siess meg-előzni.
Tudod: a’ Tábornak hogy három a’ híjja,
Az erőt erős kar, pénz és kenyer víjja
Pedig mind a’ három, úgy vélem, magábúl
Ki-telik a’ Magyar nemes Katonábúl.

Horváth Ádám.