MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

Pálóczi Horváth Ádám (?) – Berzsenyi Dánielnek
1818. február (?) 25.

Tekéntetes Tábla Biró Ur
Kiváltképpen tisztelt drága Barátom Uram!
Kis János verseivel nem szolgálhatok, mert az már nem Bibliothecámban hanem csak Könyveim Elenchussaba fel található, támadott körülem egy enyves kező Bibliopola a ki hirem nélkül nem tsak Kisstől, de Bersenyitöl, Dajkától Czirjéktől és egy kedves Barátomtol ajándékban nyert betses Manuscriptumomtól is meg fosztott. Ha netalám ezek közül egyik látásához jut Barátom Uram ne sajnáljon tudósíttani, ha tsak egészen más boríttékba nem kötteti Ö kegyelme minden Könyvem meg esmérhető mert a Kemény táblára irott nevemet nem egy könyen pusztíthatja ki belölök. Dáma Calendariommal sem udvarolhatok, mert még nem jutottam birtokához.
Ha hevenyébe Kisst nem kaphat Barátom Uram a jövö hétre egy Társomtól meg szerzem.
Igen szeretem, hogy bele kaptzáskodtak Barátom Uramba a Mómusok, – vexatio dat intellectum – leg alább nem hagyják a tudomány tüzét el hamvadni, ha recenseálnak, kell őket anti recenseálni.
Köztünk maradjon a szó!!! Csokonai Biographussával én eredtem háboruba. Ontsunk kedves Barátom! ontsunk de ne vért hanem – téntát. Éljen*
Éjen [th. emend.]
’s szeresse
K[elt] 25: f[ebruár] [?] 818.
legszivessebb
barátját