MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc és Nagy Gábor – Csokonai Vitéz Mihálynak
Érsemjén, Debrecen, 1803. február 21. és 22.

Igen sietve. 21 febr.

A’ tegnapi újság hirdeti az Ur Anacreonját. Gratulálok szívesen nevekedő az az újabb dicsőségének. Bár igen csínosan nyomtattatnék: Nincs időm hogy a’ Lakos Menyegzői dalát megkűldjem mert siet az ember: de meg fogom első postával. –
Kónyinak az Ábelét véghetetlenül óhajtanám megkapni, ’s kérem az Urat, hogy ejtse módját hogy vehessem – Dömét már megígérte az Ur is, Nagy Gábor Úr is. Talán megkapom a’ Dayka verseire tett jegyzéseket is. – Ajánlom magamat nagy becsü barátságába.

[Címzés:]

à Monsieur
Monsieur de Csokonay

Dömét kűldje hozzám; mert viszsza kell kűldenem.
Debr. Feb. 22kén 803
NG. mk.