MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Alsóregmec, 1793. július 29.

Csokonay Urnak Kazincy.

Tegnap mene-el tőlem Nagy Gábor Úr. Minteggy egy napot tőltött itt. Nehezenn eresztettem, mert egy szeretetre méltó embert leltem benne, ’s Csokonaymmal ’s Nagy Sámuelemmel ismértetett meg beszéllgetései által. Nyughatatlan vagyok már most ezeket személy szerint látni minél elébb.
Az Ur tőlem azt kívánja a’ Nagy Gábor Ur által megküldött levelében, hogy számára kűldjem-meg a’ Magyar Muzeum darabjait. Megküldeném örömest: de nem lehet többé kapni. Az elmúlt hónapban vétettek Abaújvármegye által a’ Hellytartó Tanács rendeléséből seqvestrum alá. Ha onnan kiszabadúlnak, ha kiszabadúlnak tudnillik, meg küldöm.
Mikroskopium eránt legjobb útasítást adhat az Urnak Dr. Főldi Barátom. Én egészen járatlan vagyok az illyenek megszerzése körűl: ő pedig, nem régen kerűlvén-ki Pestről, lehetetlen hogy erre felelni ne tudjon.
Révay Miklós Piarista Pap, és Professzora a’ Rajzolásnak ’s Polgári építés*
epítés em.
mesterségének a’ Győri Normalis Oskolában. az az, ex Scholis Piis. Professor graphydis et Architecturae in Schola Normali Jaurinensi.
Várom a’ Békegérharcot, és a’ Szent Péter énekét Lőrinckor. De várom a’ nyomtatandó versek gyűjteményét is. Ki lesznek nyomtatva, csak kűldje kezemhez az Úr. – Az Ur számára Nagy Gábor Ur viszen egy Herdert és Horváth Ádám Urnak a’ képét. – Ajánlom magamat barátságába. R. 29. Jul. 1793.

Míg a’ versek kinyomtatódnak, nem írna é az Ur valamit versben Horváth Ádám Urnak, hogy azt belé nyomtathatnánk a’ Gyűjteménybe?

[Címzés:]
de Újhelly.
a Monsieur
Monsieur Michel de Csokonay.
à Debrecen.
in Collegio Evangelicor.*
A rövidítést feloldva: Evangelicorum.