MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Tziklops.
Közbeszólók.
Polifém, és Galatéa.

Polifém.
Éj, hallgassatok már eggyszer, tsátsogó Nimfák! Ah, miért beszéllítek*
beszéllíték em.
nékem minden Szempillantásba’,*
Az Sz sz-ből jav.
<az én>
Kegyetlenek! az én Gyötrelmeímet?*
A Gy gy-ből jav.
Mitsoda embertelen Gyönyörködéstek*
A Gy gy-ből jav.
lehet már*
A sor fölött beszúrva.
az én Kínzásombann? Galatéa az Atzis’ Szeretője:*
Az Sz sz-ből jav.
azt tudom: hallgassatok: De a’ gonosz az én Fájdalmimonn nem fog nevetni sokáig. Imhol ő. Óh Istenek! Azon Ábrázat úgy vonszon magához Engemet, hogy Én*
<magamban [Jav. ebből: magamnak] elválasztom a’>
elfelejtem*
Olvhtl. szóból jav.
a’ Megbántást és a’*
A sor fölött beszúrva.
Bosszúllást.*
Az első l á-ból jav.
*
A következő sorok utólag két ferde vonallal áthúzva:
<Én Szívem, te benned a’ [alatta áthúzva: <eggy> Tsúfolás <ellen>
Villámokat, Szélveszeket tud [A sor fölött betoldva.] támasztani; [Jav. ebből: támasztunk]
És majd két gyönyörű Szemek
Téged’ meg tudnak [A sor fölött betoldva.] dobogtatni. [Jav. ebből: dobogtatnak]
Mitsoda új Mozgást [Jav. ebből: mozgást] <kezdesz> tsinál
Benned [Jav. ebből: Belőled] azon Ábrázat<nál>?
Mitsoda szokatlan Igézések [Jav. ebből: ígézések]
Tanítnak reszketni Tégedet.>
1) ”Én Szívem Tebenned a’ Tsúfolás Villámokat, Szélveszeket tud támasztani: és majd két gyönyörű Szemek *
<magad>
Téged meg*
<tudnak>
dobogtatnak.*
Jav. ebből: dobogtatni
2) Mi új belső*
A sor fölött beszúrva.
Mozgást tsinál benned azon Ábrázat?*
Az Á á-ból jav.
mi szokatlan Igézések tanítnak*
A t olvhtl. betűből jav.
téged’*
A sor fölött beszúrva.
reszketni? – Galatéa, hová futsz? Ah, figyelmezz: ah, hagyd el azon keserű Habokat. És mitsoda gyönyörködést találsz abba, hogy szűntelen a’ szélveszes Habok*
A H h-ból jav.
köztt hánykolódol?*
A h olvhtl. betűből jav.
A’ te*
<s>
Szépséged nem érdemlette, hogy elrejtődjön a’ Naptól. Tám annak*
<az [Jav. ebből: a’]> annak Az áth. szó fölé írva.
hév*
A h olvhtl. betűből jav.
súgáritól*
Jav. ebből: súgároktól
félsz? Az én Árnyékombann tsendesenn nyugodhatsz. Én a’ te Álmaidat*
Jav. ebből: álmodat
Énekkel*
Jav. ebből: énekemmel
akarom ketsegtetni. És ha a’ te Keménységed,*
<nem tűr>
óh Tirannasszony, nem tűrheti, hogy én*
<a’> én Az áth. szó fölé írva.
Szerelemről beszélljek hozzád;*
A d olvhtl. betűből jav.
(azt esküszöm tenéked,) nem fogok szólni Szerelemről!

Galatéa.
De*
A D M-ből jav.
mitsoda Szépségre*
Jav. ebből: Szépséged, Szépségre em.
vágysz, a’ mellyet*
vágy<hat arra, hogy> a’ mellyet Az áth. rész alá írva.
szeressen benned Galatéa? Az a’*
<temer>
kietlen Szemőldök, melly Homlokodat békeríti? Azok a’ Hegyekkel vetélkedő Bértzes vállak? Az*
Jav. ebből: a’
öszvetsapzott*
öszve<borzasztott> tsapzott Az áth. rész fölé írva.
Haj, a’ borzas*
Jav. ebből: bolyhos
szakáll,*
Az á k-ból jav.
vagy a’ rettentő szó, a’ mellybe’ Én külömbséget tenni*
A sor fölött betoldva.
nem tudok,*
Jav. ebből: ?tehetek
vallyon*
A sor fölött betoldva.
bőg*
Jav. ebből: Bőg<és>
é, vagy mennydörög;*
Jav. ebből: Mennydörgés
a’ melly reszkettet, mikor Szerelemről beszéllget?

Polifém.
Ah, háládatlan, nem volnék a’ te Szemeid előtt olly borzasztó, ha Gondolatodbann*
A G g-ből jav.
szűntelen Átzist nem tartanád.

Galatéa.
Az igaz,*
Pontosvesszőből jav.
az igaz. 1.) *
<Nekem>
„Az igaz: nekem tetszik az a’ szeretett Ortza, és más Fáklyától égni nem fogok. 2.) Tsak hogy az én Kintsem háládatlanná ne legyen; soha e’ Lántzokból*
Az L l-ből jav.
nem változtatok.”*
<Po> A megkezdett szó utólag törölve.

Polifém.
Polifémnak szembe szólsz, óh balgatag, ekképenn? Hát*
<mag…>
hánytatni mered előttem a’ Szerelemtársat?*
Az em olvhtl. betűkből jav.
Tudod, hogy eggy megbántatott Szerelem, Dühösséggé válik? Hogy épen nem jó bátorságos Menedékhely számodra a’ Tenger? Hogy az*
Jav. ebből: a’
ő Gyökereiből*
Jav. ebből: Gyökereitől
ki szaggatott füstölgő Etnát fel fordítom? Hogy öszvenyomatom, ha akarom,*
Pontból jav.
azon mélly Útak között*
azon mélly Útak között A sor fölött betoldva.
mind*
Az M m-ből jav.
Tetist, mind Dórist, mind valamennyi Isteneik vagynak a’ Vizeknek? Reszkess Átzisért, háládatlan: reszkess, háládatlan, magadért: ha ő többé*
<a’ par>
vissza jön tevéled*
A sor fölött betoldva.
játszani a’ Partonn,*
Pontból jav.
az*
Az a A-ból jav.
én Dühösségemet – – –

Galatéa.
A’ te Dühösségedet Én nevetem.

Polifém.
Az én Haragom elől a’ te Gyönyörködésed majd hová tud futni?

Galatéa.
Az én Kebelembe’ fog találni Menedéket, és Ámor mellé áll.

Polifém.
És az én Fájdalmam? Az én Panaszim?

Galatéa.
Nem indítják*
Jav. ebből: indítnak
meg*
Olvhtl. szóból jav.
az én Szívemet.

Polifém.
Hozzám kegyetlennek*
Jav. ebből: Kegyetlenséget
mutatván magadat*
A sor fölött betoldva.
Te engemet Kegyetlenségre tanítasz.

Galatéa.
Hozzám kegyetlennek mutatván magadat, Te engemet Kegyetlenségre tanítasz.

Polifém.
Hidj nékem, változtasd Szándékodat: tsökkenni*
A t T-ből jav.
fog az ő veszedelmébenn a’ te balgatag Hivséged.*
A szó eleje jav. ebből: hit

Galatéa.
Hidj nékem, változtasd Széndékodat: öregbedni fog az ő veszedelmébenn az én*
<nyájas>
kellemes Hívségem.