MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
MÉLTÓSÁGOS
KIRÁLYI TANÁTSOS
SOMSSICH LÁZÁR ÚR’
ÓDÁJA
MÉLTÓSÁGOS
RHÉDEY LAJOS1
*) Carmen ad Ludovicum Rhédei de Kiss Rhéde, Nuncium Comitatus Szatthmár ad Comitia Regni Hungariae Anno Ae. Vulg. 1802. Posonii celebrata Legatum pro Militaris Academiae in Hungaria Fundatione decem millia Florenorum donantem, Posonii 1802. 4.
)
TS. KIR. KAMARÁS
Ő NAGYSÁGÁHOZ.
Fordította Csokonay Vitéz Mihály.

Mint Júpiternek Chaoni törzsöke,
Mely tserfamakkal széltibe tengeté
A’ vad világot, s’ a’ bereknek
Századokig vala zőld Királlya,

Ámbár kiszárad; még se hal el, hanem
Késő fijában újra feléledez,
’S szent magva porhanyós egerfát
Nem terem, és henye hangabokrot.

Így a’ Vitézek hív unokáiban
(Bár régi pompás fényjeket a’ gonosz
Sors öszvedúlta is) kitetszik
A’ magos elme ’s az Ösi Virtus.

Ezt látni benned, RHÉDEY, Kedvesem!
Formád ’s nagy elméd megmutatá, ki légy,
Védvén Királyink’ óldalát és
Szent küszöbit fiatal korodban.2
**) Az Architechton Académiából 1780 Eszt. a’ Ns. Testörző Udv. Seregben választatik életének XVII-dik Eszt.
)

Nagyobbra gyúlván a’ Paloták’ puha
Pompáit immár megveti érdemed,
’S a’ gyilkoló Márs’ táborában
Bajnoki fáradozással izzadsz,3
*) Ezer hétszáz nyoltzvan harmadik eszt. a’ Wurmser’ huszár Regementjébe előmozdíttatik.
)

’S fegyverbe vágyol nyerni ditső halált!
De viszszaszóllít élemedett Atyád.
A’ kurta mentét hát letészed,
’S békeruhába Hazádba megtérsz.

Szűz Hitvesednek karja között midőn
Polgári tserfát nyerni serénykedel,
És benned Országunk’ ügyében
Szíves, erős hazafit tsudálunk:

Ím a’ Világnak két fele borzadó
Lármára zendűl, városok és mezők
A’ tengerekkel, és folyókkal
A’ tsata’ véribe füstölögnek.

Már jó Királyunk, ’s tsend-szerető Hazánk
Márs’ durvaságát érzeni kéntelen.
Felkél nemes dühével égvén
A’ magyar, és feni görbe kardját.

Vélnéd hogy égből hull le, vagy a’ kinyíltt
Főldből tolúl fel hirtelen a’ sereg.
Megtesz Bihar Nemes-vezérnek,
Tégedet esmeretes Leventát.4
Az 1795-dik eszt. Bihar Vármegye’ felkelő Ns. Seregének Főkapitányjává, v. Obersterévé tétetik.

Készülnek immár az hadak, és liheg
A’ Szittya népség vívni; de viszszatér
A’ dölyfös ellenség; ’s Királyunk’
Szárnya alá jön az égi Béke.*
Kp. n., em.

Az újra felgyúltt harcok után hogy ezt
Megállhatóvá tégye Kegyes Fejünk,
Gyűlésre hívja Nemzetünknek
Hű Fejeit ’s Követit Posonyba.

Megbízza esmért Virtusid a’ Nemes5
A’ Posony Városába, 1802 eszt. Majus 2-dik napjára rendeltt Ország’ Gyűlésére Szathmár Vármegye Követének neveztetik.
Szathmár, ’s Követnek küld ide tégedet.
A’ jól kiformáltt szív ’s tálentom
Mit tegyen, itt Magyarink eléggé

Láták Te benned. Mennyire szíveden
Fekszik Hazádnak közjava? megtevéd
Gazdag ’s okos jótételeddel
Drága jelét örök Érdemednek.

Mert Festetits György’ tiszta szerelminek
Tűzét követvén árva Hazánk iránt6
Gróf Tolnai Festetits György az említett Diétának XVI-dik ülésében Jun. 25-dik napján a’ Magyar Országi Katona Akadémiának fundálására 40000 forintot ajándékoz.
Pompás ajándékkal segíted
Márs’ nevelő hadi oskoláját.7
M. Rhédei Lajos az nap, ’s azon Végre*
Vegre em.
10000 for. ád.

Vitéz ABÁKNAK Léthe’ ködébe dűltt
Királyi házát fényre hozod megint,
’S újabb ditsősséggel tetézed,
Érdemes egy Fija Őseidnek.8
***) A’ Rhédei Família eredetét húzza Magyarországi Királynak ABAnak (ki is 1031 eszt. országlott) nemzetségéből, a’ mint a’ halhatatlan MÁRIA TERÉZIA Kegyelmes Diplomája bizonyítja.
)

Méltán becsülnek jó magyarink tehát,
S méltán szeretnek. Bár vicsorogj, Írígy!
Ezt a király méltó kegyelme
S a haza tapsai boldogítják!

De míg vitorlád jó szelek öblözik;
Vígyázz, hogy álnok helyre ne csapjanak,
Ne hajts a szírének szavára,
S térj ki az Acrocerauniáktól.