MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ N. Mélt. Gróf Széchényi Ferentz Ő Exc.ja
Nemzeti Könyvtárjára,melly hozzám Kultsár Úr által kűldődött.
Hol jártok óh Félistenek,*
A szó eleje olvhtl. szóból jav.
oh nemes
Árnyékok*
A szó utólag alá lett húzva, és előtte egy 1-es szám áll. Ez lett a vázlat első pontja.
itten? Ki ’s*
<?hej> Ki ’s Az áth. szó fölé írva.
mi hozott*
<ide>
ugyan
E’*
Jav. ebből: A’
Hortobágy’*
Jav. ebből: Hortobágy<?nak zőld vidékre>
pusztái mellé,
E’ Magyar Arcadiába, kérlek?

*
<Ahol magános Ti elfelejtett>
Ti új világot szórtok*
Olvhtl. szóból jav.
az én setét
*
*
A szó utólag alá lett húzva, és elé 2-es szám került. Ez lett a vázlat második pontja.
Honnyomba,*
<Házamba> Honnyomba, Az áth. szó fölé írva.
’s új fényt: érezem isteni
Ihlésteket; ’s lantot ragadván
Hódolok ellene állhatatlan

Súgáritoknak. Volt az arany Világ,
Mellybenn*
<Mellyben Hogy az halandók> Az áth. szó fölé írva: <Mellyben> Mellybenn Jav. ebből: Amellyben
az Égnek sorsosi a’ szelid
Emberhez is bészálltak.*
A pont vesszőből jav.
*
Jav. ebből: <’s>
Így*
Jav. ebből: így
lett
A’ Filemon’ kalyibája Templom.*
A pont felkiáltójelből jav.
(*)*
A jel lábjegyzetre utal, de az nem található ezen a kéziraton.

Ti, halhatatlan Lelkek!*
A felkiáltójel vesszőből javítva.
az érdemet
Megsokszorozván drága Hazátokon,
Buzgányra*
Jav. ebből: ’S buzgányra
termett markotokba*
markotokba<n>
Pindusi tollat egyengetétek.

’S*
<És>’S Az áth. szó fölé írva.
most már*
A sor fölé beszúrva.
az*
<Égnek>
ázur*
Jav. ebből: ázúr
Menny’ palotáiban,*
A szó vége jav.
A’ mennyköveknek hámorain felyűl,
Megistenített ajjakokkal
Vészitek a’ diadalmi nektárt.

Mégis magános*
<nyúgodalomhelyén> Az áthúzott szó alá van húzva, és előtte, fölötte egy 3-as szám lett a sor fölé beszúrva. Ez lett a vázlat harmadik pontja.
nyugtahelyén*
<nyugta között> nyugtahelyén Az áth. szavak fölé írva.
ihol
Egy elfelejtett kis danolót, ’s Magyart*
Jav. ebből: magyart
Meglátogattok: mint*
<hogy> mint Az áth. szó fölé írva.
köszönjem
*
<Égi kegyelmeteket>
Isteni táborotok’ malasztját?

Kultsárom! itt vagy? tán te valál ditső
Félisteninknek*
Jav. ebből: Félisteneknek, a második n a sor fölött betoldva.
jó kalaúzza,*
A vessző kérdőjelből jav.
szólj?
*
<Szolj>
Hogy*
A H h-ból jav.
hű barátságod’ fogadjam:
’S Isteneinkre tömént*
Jav. ebből: tömjnt
botsássak. – –

————————

„Ne nékem intézd*
<illeszd> intézd Az áth. szó fölé írva.
a’ köszönést, Magyar!
Ne nékem intézz*
Jav. ebből: intézd
tárogatót, tömént,
A’ Czenki oltárokra tartsad
Innepi tárogatód’, töményed’.

„Tudod hogy ott áll temploma a’ szelíd
Muzsáknak,*
Az első n jav.
ott van pitvara a’ fejér*
A szó utólag alá lett húzva, és utána egy 4-es szám került. Ez lett a vázlat negyedik pontja.
Jótételeknek; ott adott helyt
Calliopédnak*
Az éd olvhtl. betűkből jav.
ama’ Nagyember,*
Jav. ebből: nagy Ember

„Ki*
<az [jav. ebből: a’] Hazánknak>
Nemzetünknek Lantosit*
Az L l-ből jav.
és feles
Íróit a’ köz fényre kiálltatá.
Gőzburkok*
A G g-ből jav.
űlték szent neveknek
Érdemit a’ buta’ Léthe’ partján.

„SZÉCHÉNYI’*
Jav. ebből: Szécsényi’
tsendes virtusa bétöré
Az ólom éjnek százszeres Ajtajit,*
Az A jav. ebből: va.
*
<És ’s Hazánk>
És Nemzetünk’ kertébe rakta
A’ siket Elizium’ babérit.

„Most látogatják régi Tudósaink*
A T t-ből jav.
Vagy elfogadják hív unokájikat.
Hozzád is elkísértem*
el<vezettem> kísértem Az áth. szó fölé írva.
őket:
A’ kegyes*
<Életadó> A’ kegyes Az áth. szó fölé írva.
Életadó’*
A szó kétszer aláhúzva.
szavára.” – –

————————

*
Előtte egy áthúzott sor áll:
<Te halhatatlan Óh hogy nem […] gyáva lenni>
Óh gyáva lantom’ húrja miért rebegsz?
Óh hogy nem*
<nth>
onthatsz olly teli hangokat,
*
<Mint a’ minőt>
A’ millyekenn*
Jav. ebből: millyekeén
az Égi Sférák (*)*
A jel lábjegyzetre utal, de az nem található ezen a kéziraton.
*
<Forganak>
Hármoniáznak az Isten áldó*
A kézirat sérült, az alsó sarka leszakadt.

Mindennek öblén. Méoni trombiták
Lezbószi*
<Alkaji> Lezbószi Az áth. szó fölé írva.
Lantok dörgik*
A d e-ből jav.
az emberek
Meggyilkolójit, ’s homlokoknak*
<és neveknek>’s homlokoknak Az áth. szavak fölé írva.
Tiszteletére babért kötöznek.

*
A sor előtt egy lehúzott sor áll:<Élőket öl meg sok dühös>
Egy, tartományok’ pestise,*
<?istene> pestise Az áth. szó fölé írva.
milliom
Élöket öl meg;*
Itt egy aláhúzott, de utólag áthúzott szó következik, előtte egy 5-ös szám áll. Ez felel meg a vázlat ötödik pontjának.
’s imhol az*
<?rettentő… ’s>’s imhol az Az áth. szavak fölé írva.
ő neve
Hérós.*
<Te nagy lelkű>
Ugyan NÉKED mit adjunk,
Oh TE, Ki ennyi*
Jav. ebből: annyi
halottat*
Jav. ebből: halottunk
ismét

Életre hoztál? Óh TE, Ki annyi sok
*
A szó alá lett húzva, és előtte egy 5-ös szám állt, majd utólag a szám és az aláhúzás is le van húzva.
Élőknek*
<olly>
édes gyámola, dísze vagy.
Nagy Gróf! az élők ’s holtak eggyütt
Zengedezik kezeid’ csudáját.

Ní,*
<Már látom> Ní, Az áth. szó fölé írva.
a’ jövendők, ní*
<már> Az áth. szó fölé írva.
az Utóvilág’*
Olvashatatlan szóból javítva.
Képes piatzát*
<Galériáját> Képes piatzát Az áth. szó fölé írva.
látom az éj alól*
<látom ?am lenge ?homályi báb> látom[jav. ebből: ?Látom] az éj<j> alól Az áth. szavak fölé írva, az alól szó aláhúzva, és utána egy 6-os szám áll. Ez felel meg a vázlat hatodik pontjának.
Felnyílni*
<látom>
’s a’ SZÉCHÉNYI*
Jav. ebből: Szétsényi
Névvel
Hallom az Aeonokat susogni.

Gyémánt kopáttsal (*)*
<Ki látja gyémánt késivel> Gyémánt kopáttsal(*)<?lásd ?ahol> Az áth. szavak fölé írva , a (*) lábjegyzetre utal, de az nem található ezen a kéziraton.
nézd, Uram,*
<?lásd ?ahol> nézd, Uram, Az áth. szavak alá írva.
a’ komoly
Történeteknek*
<Geniusát ,<’s> hogy <a’>>
termetes angyalát:
Nézd, nézd, Neved’*
<Már, már veszi ?már> Az áth. szavak alá írva: <Ím-ím> Mindezek fölé írva. <Már már>[e fölé: Nézd, nézd] Neved’
roppant betűkkel
Vágja*
<Vési> Az áth. szó alá írva: Vágja
be a’*
A sor fölött beszúrva.
Krapak’*
Jav. ebből: Karpatus ormozatján
(*)*
A jel lábjegyzetre utal, de nem található ezen a kéziraton.
oldalába.*
A fogalmazvány alatt újra le