MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Oda. Gróf Festetitsre.
Szárnyalj le mennyből, Calliope! ’s segítsd
A’*
Jav. ebből: a
még szokatlan Tárogatón kezem’.
Ím Tháliának gyenge Lantját,*
Az L l-ből jav.
Bár szeretik koszorús Leányink,

E’ rozmaringok’ zőldje alá teszem.
A’ Fenyveseknek görbe*
Az ö ő-nek indult.
gerintzeit
Megmászom, ’s onnan messze nézvén
Kalpagosink’ örömét kifúvom.

Ki az, ki kertté téteti a’ mezőt,
’S termő mezővé a’ sívatag kopárt?
Kit Trítonok’ kürtje ’s Tihannak
Rijjadozó hajadonja lármáz?

Nem látod őt a’*
A gondolatjel utólag beszúrva, az a’ jav.ebből: is
Keszthelyi Indigeszt?
Az*
Az A N-ből jav.
ö Nevének Temploma fénylik ott.
Nézd, mint teríti bé Hazánknak
Boldog Egét ragyogó világa.

E’ görbe Szablyát, mellyel az Érdemek’
Tüskés határán útakat írta György,
Hérósi tettekkel *
<nyomozván>
Hazánknak*
A H olvhtl. betűből jav.
Égre kapott fija is nyomozván.

Bellóna’ markos Báttya tevé ezt
Gyémánt fogasra, ’s bé fedé gondosan
Minden reá fetskendezett vért
Annyi Olympusi pálmaággal.

Ott jobb felőlről tsüng az Egek tömött
Jóvolta Bőség’ Szarva az: és ihol
Szűkebb temérdek öble, mintsem
Megsokasúltt javait befogná.

*
<Rá>
Pómóna rakott ritka gyümöltsökkel,*
A későbbi javítás miatt bizonytalan olvasat.
Czéres font koszorút sárga kalásziból,
Mellyen piros pipatsvirágok
’S kék Cianák gyönyörűn vegyítnek.

Ő neki sípol szőke gulyáji köztt
Pán a’ furugjának Pannoni ’s Szittya*
<régi Szkytha> Szittya Az áth. szó fölé írva.
szokás szerént
Bacchussa a’ boldog Szigetnek
Tőltt poharát neki hajtogatja. –

Mélly tisztelettel borzadok! a’ magas
Mennynek*
Az első n olvhtl. betűből jav.
Leányit látom az Indigesz’
Várában óh boldog halandó,
A’ ki az Égbe’*
Jav. ebből: ?Égi
lakók’ barátja!

Melly édes érzés játszik*
A j ?t-ből jav.
az ő komoj
Ortzáikon,*
<most>
’s mint zengik az Indigeszt,
Tágas mezőt ’s Védőt találván
Szárnya alatt – – – De mi képtelenség,

Márs könyvet olvas! Húga sziláltt haját
Felsímogatván, né! hogy okoskodik,
És czirkalommal mérsekéli*
Az e ?á-ből jav.
A’ viadal tüzelő piattzát.

Ott kardra termett ujjait egy Huszár
A’ messzelátó csőhöz egyengeti;
Itt eggy erőss Hajdú az Ország’
Rajzolatin*
Az R A’-ból, az n nn-ből jav.
figyelemmel andalg.

Mit szólltok erről Hétmogorok? ti kik
Tátur’ havassán tábori abroszok
’S nézőcsövek nélkűl jövétek
E’ Kanaán’ mezejére győzni?

Azonn igyekszik Festetits óh Atyák,*
<?h.>
[…]*
Itt üresen hagyott rész van.
hív Unokáitok
Ésszel ’s okossággal tanúlják
Őrzeni érdemetek jutalmát,

Melly értte hullott*
<még ma is tán> értte hullott Az áth. szavak fölé írva.
véreitek miatt
Zsengés:*
Az s utólag betoldva.
– Ma már a’ táborokat be fűltt
Szobákba*
A b ?l-ből jav.
rendelik csatának,
’S penna után viszik ütközetre;

*
E sor fölött két áthúzott sor áll:
<Kiknek ti hajdann, üstökösök,[A hajdani, üstökösök fölé:< tsatázó rendit az üstökös>] nyeregből szabta ki rendjeket>
<Hadnagy nyeregből szabta ki Lineán>
Kiknek nyeregből szabta ki rendjeket
Az üstökös Kund, a’ bajuszos*
<Lehel>
Zobolch.
Most lineán lövik rakásra,
Kit buzogánnyal ütétek agyba.

Hijjába vinnéd, rettenetes*
Az r olvhtl. betűből jav.
Botond!
Menkő csapású bárdodat a’ mai
Byzantium’ falához, annak
*
<Megr>
Rézbe borúltt kapuját bevágni:

Egy messzelátó cső kitekintené
Szándékod’, egy más cső az egész kaput,
A’ bárdot, a’ vitéz Botondot
Egyszeri pertzbe’ rakásra törné.

Mindég, Vitézek’ Nemzete, volt nevünk
E’*
Jav. ebből: <’S a’>
két örökség jegyzi ki még ma is
Rettenthetetlen Szív ,’s Serénység
*
<Kardr>
Nagyra való fijait Lehelnek.

De ez kevés még egy bizonyos veszélyt*
<halált> veszélyt
’S halált okádó bombi előtt vezess
Száz Scithának a’ lelkét is kiverné
Holmi suhantzgyerek*
suhantz<k…> gyerek Az áth. rész fölé írva.
egy kanóttzal.

Izmos Leventák! hogyha reánk maradt
Kemény erőtök:*
<kemén>
meg nemesíti György
A’ Szcytha testet Brittus*
Az r ?e-ből jav.
ésszel;
*
<És>
’S Gyermekeink Vayak lehetnek.

Ő, a’ ki főldünk’ Pontusa’ habjait
Törvényre húzá, száz lehetetlenen
Tett ’s tesz csudát: ő*
<fog>
mér fuvallni*
<lehellni> fuvallni
Lelekerőt*
Lélekerőt em.
az inas*
Jav. ebből: inos
Magyarba.

Ő új Minervát ugrat elő Zeüsz’
Szent homlokából, és maga nyujt Dsidát
’S halálszemű Aegist kezébe. –
Rhédey*
<vólt>
van vele és segíti.*
Az s olvhtl. betűből jav.

*
E sor fölött áthúzott sor áll:
<Zengj [Fölötte: <Zengj>] harsogóbbann énekem! és annak>
Zengj harsogóbbann,*
Jav.ebből: harsógóbbann
Énekem!*
Az É é-ből jav.
e’ betses
Két Névre, melly, mint a’ Duna, élni fog,
’S mint a’ világosság kiterjed
És bekerűli egész Világot.

Hanem*
<De majd> Hanem Az áth. szó fölé írva.
ki lészen, Hunnia Bárdusi közűl,
Ki a’ sok*
<volt majd az[Jav. ebből: a’]> a’ sok Az áth. szavak fölé írva.
elmés Pannoni Bajnokot*
A B d-ből jav.
A’ Nemtudás zsibbasztó*
Az sz z-ből jav.
vizétől
Trombita szón az egekre hordják?*
<rakjak> hordja, jav. ebből: hordják

Méltatlan éjcsend sürgeti sok vitéz
Árpádjainkat.*
Arpádjainkat em.
– Félre haszontalan
Kétségek! ím általragyogván*
<ragyog keresztűl> általragyogván
Czenki Napunk a’ homály csoportján,

’S még a’*
<’S még a’> A’[jav. ebből: a’] <…> Múltt’ ’s Az áth. szavak fölé írva.
Jövendők’ pólusit is süti.
Tud már ezentúl tenni is, írni is
Nagy dolgokat Földünk’ Vitézze
’S Lantosa:*
<„>
Calliopém, elég ez:

Elég! – Reked már tárogatóm’ szava,
Lankadnak ingó ujjaim ennyi nagy
Dítséreteknek hírdetésén,
Mellyek eléllt erejit*
Az i ?e-ből jav., a későbbi javítás miatt bizonytalan a szó utolsó betűjének olvasata.
tetézik.

Corvinnak ditsőűlt lelke! tekints alá,
Esmérd*
<És nézd az égből> Esmérd Az áth. szavak fölé írva.
egedből lábbadozó Hazád’,
*
<’S>
A’*
Jav. ebből: a’
Keszthely’ és*
<a’>
Czenk’ istenűlő
Grófjaiban magadat találd fel;*
Kettőspontból jav.

’S érezd hogy a’ Menny’ kedve is eggy igaz
Hérósi szívben megszaporodhatik,
Ha Nemzetét ’s emberbarátját
Virtusibann öröködni látja.

Szárnyalj le mennyből, Calliope! ’s segítsd
A’ még szokatlan Tárogatón kezem’.
Ím Tháliának gyenge Lantját,
Bár szeretik koszorús Leányink,

E’ rozmaringok’ zőldje alá teszem.
A’ Fenyveseknek görbe gerintzeit
Megmászom, ’s onnan messze nézvén
Kalpagosink’ örömét kifúvom.

Ki az, ki kertté téteti a’ mezőt,
’S termő mezővé a’ sívatag kopárt?
Kit Trítonok’ kürtje ’s Tihannak
Rijjadozó hajadonja hirdet?*
<lármáz?> hirdet? Ez a javítás a többinél világosabb tintával történt, az áth. szó után írva.
E sor alatt hosszú vízszintes vonal következik.

Nem látod őt a’ Keszthelyi Indigeszt?
Az ö Nevének Temploma fénylik ott.
Nézd, mint teríti bé Hazánknak
Boldog Egét ragyogó világa.

E’ görbe Szabját,*
A j ly-ból jav.
mellyel az Érdemek’
Tüskés határán útakat írta György,
Hérósi tettével*
Jav. ebből: tettekkel
Hazánknak
Égre kapott fija is nyomozván.

Bellóna’ markos Báttya tevé ezt
Gyémánt fogasra, ’s bé fedé gondosan
Minden reá fetskendezett vért
Annyi Olympusi pálmaággal.

Ott jobb felőlről tsüng az Egek tömött
Jóvolta Bőség’ Szarva az: és ihol
Szűkebb temérdek öble, mintsem
Megsokasúltt javait befogná.

Pómóna rakott ritka gyümöltsökkel,*
A későbbi javítás miatt bizonytalan olvasat.
Czéres font koszorút sárga kalásziból,
Mellyen piros pipatsvirágok
’S kék Cianák gyönyörűn vegyítnek.*
A sor alatt hosszú vízszintes vonal.

Ő neki sípol szőke gulyáji köztt
Pán a’ furugjának Pannoni ’s Szittya szokás szerént
Bacchussa a’ boldog Szigetnek
Tőltt poharát neki hajtogatja. –

Mélly tisztelettel borzadok! a’ magas
Mennynek Leányit látom az Indigesz’
Várában óh boldog halandó,
A’ ki az Égbe’ lakók’ barátja!

Melly édes érzés játszik az ő komoj
Ortzáikon, ’s mint zengik az Indigeszt,
Tágas mezőt ’s Védőt találván
Szárnya alatt – – – De mi képtelenség,

Márs könyvet olvas! Húga sziláltt haját
Felsímogatván, né! hogy okoskodik,
És czirkalommal mérsekéli
A’ tüzes ütközetek’*
<viadal tüzelő> tüzes ütközetek’ Az áth. szó fölé írva.
piattzát.*
A sor alatt hosszú vízszintes vonal.

Ott kardra termett ujjait egy Huszár
A’ messzelátó csőhöz egyengeti;
Itt eggy erőss Hajdú az Ország’
Rajzolatin figyelemmel andalg.

Mit szólltok erről Hétmogorok? ti kik
Tátur’ havassán tábori abroszok
’S nézőcsövek nélkűl jövétek
E’ Kanaán’ mezejére győzni?

Azonn igyekszik Festetitsünk*
Az ünk utólag beszúrva.
*
<óh Atyák> hogy az
hogy az
Ágyú világbann*
Az üresen hagyott részre írva.
hív Unokáitok
Ésszel ’s okossággal tanúlják
Őrzeni érdemetek jutalmát,

Melly értte hullott véreitek miatt
Zsengés: – Ma már a’ táborokat be fűltt
Szobákba intézik*
<rendelik> intézik Az áth. szó fölé írva.
csatának,
’S penna után viszik ütközetre;*
A sor alatt hosszú vízszintes vonal.

Kiknek nyeregből szabta ki rendjeket
Az üstökös Kund, a’ bajuszos Zobolch.
Most lineán lövik rakásra,
Kit buzogánnyal ütétek agyba.

Hijjába vinnéd, rettenetes Botond!
Menkő csapású bárdodat a’ mai
Byzantium’ várához,*
<falához> várához Az áth. szó fölé írva.
annak
Rézbe borúltt kapuját bevágni:

Egy messzelátó cső kitekintené
Szándékod’, egy más cső az egész kaput,
A’ bárdot, a’ vitéz Botondot
Egyszeri pertzbe’ rakásra törné.

Mindég, Vitézek’ Nemzete, volt nevünk
E’ két örökség jegyzi ki még ma is
Rettenthetetlen Szív, ’s Serénység
Nagyra való fijait Lehelnek.*
A sor alatt hosszú vízszintes vonal következik.

De ez kevés még egy bizonyos veszélyt
’S halált okádó bombi előtt;*
A pontosvessző utólag pótolva.
ma már*
<vezzess> ma már
Száz*
<Scithának[A nak olvhtl. betűkből jav.] a’ lelkét is kiverné> Száz <Scytha’> Az áth. szavak fölé írva.
Dentmagyart is porba dűjtne
Holmi suhantzgyerek egy kanóttzal.

Izmos Leventák! hogyha reánk maradt
Kemény erőtök: meg nemesíti György
A’ Szcytha testet Brittus ésszel;
’S Gyermekeink Vayak lehetnek.

Ő,*
Jav. ebből: Ah
a’ ki főldünk’ Pontusa’ habjait
Törvényre húzá, száz lehetetlenen
Tett ’s tesz csudát: ő mér fuvallni
Lélekerőt*
Lelekerőt em.
az inas Magyarba.

Ő új Minervát ugrat elő Zeüsz’
Szent homlokából, és maga nyujt Dsidát
’S halálszemű Aegist kezébe. –
Rhédey van vele és segíti.*
A sor alatt hosszú vízszintes vonal.

Zengj harsogóbbann, Énekem! e’ betses
Két Névre, melly, mint a’ Duna, élni fog,
’S mint a’ világosság kiterjed
És bekerűli egész Világot.

Hanem ki lészen,*
<Hunnia>
Bárdusaink*
Jav. ebből: Bárdusi’
közűl,
Ki a’ sok elmés Hunnia’ Hadnagyit*
<Pannoni Bajnokot> Hunnia’ Hadnagyit
A’ Léthe’*
<Nemtudás> Léthe Az áth. szó fölé írva.
zsibbasztó vizétől
Trombita szón az egekre hordja?*
Jav. ebből: hordja

Méltatlan éjcsend sürgeti sok vitéz
Árpádjainkat.*
Arpádjainkat em.
– Félre haszontalan
Kétségek! ím általragyogván
Czenki Napunk a’ homály csoportján,

A’ Múltt’ ’s Jövendők’ Pólusit*
A P p-ből jav.
is süti.
Tud már ezentúl tenni is, írni is
Nagy dolgokat Földünk’ Vitézze
’S Lantosa: Calliopém, elég ez:*
A sor alatt hosszú vízszintes vonal.

Elég! – Reked már tárogatóm’ szava,
Lankadnak ingó ujjaim ennyi nagy
Dítséreteknek hírdetésén,
Mellyek elállt erejit tetézik.

Mátyás’ ditsőűlt Lelke!*
Az L l-ből jav.
tekints alá,
Esmérd egedből lábbadozó Hazád’,
A’ Keszthely’ és Czenk’ istenűlő
Grófjaiban magadat találd fel;

’S érezd hogy a’ Menny’ kedve is eggy igaz
Hérósi szívben megszaporodhatik,
Ha Nemzetét ’s emberbarátját
Virtusibann öröködni látja.

Szárnyalj le mennyből, Calliope! ’s segítsd
A’ még szokatlan Tárogatón kezem’.
Ím Tháliának gyenge Lantját,
Bár szeretik koszorús Leányink,

E’ rozmaringok’ zőldje alá teszem.
A’ Fenyveseknek görbe gerintzeit
Megmászom, ’s onnan messze nézvén
Kalpagosink’ örömét kifúvom.

Ki az, ki kertté téteti a’ mezőt,
’S termő mezővé a’ sívatag kopárt?
Kit Trítonok’ kürtje ’s Tihannak
Rijjadozó hajadonja hirdet?

Nem látod őt – a’ Keszthelyi Indigeszt?
Az ö Nevének Temploma fénylik ott.
Nézd, mint teríti bé Hazánknak
Boldog Egét ragyogó világa.*
A következő versszak áthúzva:
<E’ görbe Szablyát, mellyel az Érdemek’
Tüskés határán útakat írta György,
Hérósi tettével nyomozván ?Hazánknak
Égre kapott fija is nyomozván.>

Bellóna’ markos Báttya tevé ezt
Gyémánt fogasra, ’s bé fedé gondosan
Minden reá fetskendezett vért
Annyi Olympusi pálmaággal.

Ott jobb felőlről tsüng az Egek tömött
Jóvolta Bőség’ Szarva az: és ihol
Szűkebb temérdek öble, mintsem
Megsokasúltt javait befogná.

Pómóna rakott ritka gyümöltsökkel,*
A későbbi javítás miatt bizonytalan olvasat.
Czéres font koszorút sárga kalásziból,
Mellyen piros pipatsvirágok
’S kék Cianák1
1) Cyana [A y olvhtl. betűből jav.] = Buzavirág. De az illyen öszverakott nevek nem jól jövén ki a’ Poétai izléssel [Az i k-ból jav.]; megtartottam [Az m t-ből jav.] a’ Görög Cyanát, ezt a’ Szépen hangzó Szózatot.
gyönyörűn vegyítnek.

Idvezli*
Idvezli A sor elé, fölé beszúrva.
Györgyöt*
<Ő neki sípol> Györgyöt Az áth. szavak fölé írva, jav. ebből: Györgynek <furuglyál>
szőke gulyáji köztt
Pán a’ furuglyás:*
<Pán a’ furugjának> Az áth. szavak fölé írva: <A’ ?Part futó> Pán [Olvhtl. szóból jav.] a’ furuglyás: [Vesszőből jav.]
’s Szittya szokás szerént
Bacchussa a’ boldog Szigetnek2
2) Muraköz, ahol teremnek a’ kereskedésben Insulaner név alatt menő igen betses borok.
Tőltt poharát neki hajtogatja. –

Mélly tisztelettel borzadok! a’ magas
Mennynek Leányit látom az Indigesz’
Várában óh boldog Halandó,*
A H h-ból jav.
A’ ki az Égbe’ lakók’ barátja!

Melly édes érzés játszik az ő komoj
Ortzáikon, ’s mint zengik az Indigeszt,
Tágas mezőt ’s Védőt találván
Szárnya alatt – – – De mi képtelenség –*
Vesszőből jav.

Márs könyvet olvas! Húga sziláltt haját
Felsímogatván, né! hogy okoskodik,
És czirkalommal mérsekéli
A’ tüzes ütközetek’ piattzát.

Ott kardra termett ujjait egy Huszár
A’ messzelátó csőhöz egyengeti;
Itt eggy erőss Hajdú3
3) Hajdúknak nevezték a’ <régi> Magyarok átaljában a’ Gyalog katonákat.
az Ország’
Rajzolatin figyelemmel andalg.

Mit szólltok erről Hétmogorok?4
4) Kiket Béla Király’ nevetlen Iródeákja így ír, <Hetum> Septem principales Personae qui Hetumoger vocantur. Álmos [Az l olvhtl. szóból jav.] Vezér, a’ maga 6 fő társaival, a’ [A sor fölött betoldva] kikkel jött vala ki Scythiából, keresztűl a’ Tatur, vagy Karpatus bértzein.
ti kik
Tátur’ havassán tábori abroszok
’S nézőcsövek nélkűl jövétek
E’ Kanaán’ mezejére győzni?

Azonn igyekszik Festetitsünk hogy e’*
<hogy az> hogy e’ Az áth. szavak fölé írva.
Kartáts*
<Ágyú> Kartáts Az áth. szó fölé írva.
világbann hív Unokáitok
Ésszel ’s okossággal tanúlják
Őrzeni érdemitek jutalmát,

Melly értte hullott véreitek miatt
Zsengés: – Ma már a’ táborokat be fűltt
Szobákba intézik csatának,
’S penna után viszik ütközetre,*
A pontosvesszőből utólag csak a vessző megerősítve.

Kiknek nyeregből szabta ki rendjeket
Az üstökös Kund, a’ bajuszos Gyula.*
<Zobolch> Gyula
Most lineán lövik rakásra,
Kit buzogánnyal ütétek agyba.

Hijjába vinnéd, rettenetes Botond!5
5) Lásd ezt a’ Botond’ dolgát az említett Iródeák’ historiájában. A’ Mandy Úr’ fordításának [Itt üres rész következik] dik lapján.
Menkő-csapású*
A kötőjel utólag betoldva.
bárdodat a’ mai
Byzantium’ várához, annak
Rézbe-borúltt*
A kötőjel utólag betoldva.
kapuját bevágni:

Egy messzelátó cső kitekintené
Szándékod’, egy más cső az egész kaput,
A’ bárdot, a’ vitéz Botondot
Egyszeri pertzbe’ rakásra törné.

Mindég, Vitézek’ Nemzete, volt nevünk:*
A kettőspont utólag betoldva.
E’ két örökség jegyzi ki még ma is –*
A gondolatjel utólag pótolva.
Rettenthetetlen Szív, ’s Serénység
Nagyra-való*
A kötőjel utólag betoldva.
fijait Lehelnek.

De ez kevés még egy bizonyos veszélyt
’S halált okádó bombi előtt; ma már
Száz Dentmagyart is porba dűjtne
Holmi suhantzgyerek egy kanóttzal.

Izmos Leventák! hogyha reánk maradt
Kemény erőtök: meg nemesíti György*
Utólag kétszer aláhúzva.
A’ Szittya*
Jav. ebből: Scytha
testet Brittus ésszel;
’S Gyermekeink Vayak6
6) Jegyzés nélkűl is értheti az Olvasó hogy itt Mélt. Báró Vay Miklós Ő Nagyságára van a’ tzélozás: ki e’ hadi Tudományoknak bővebb tanúlására a’ Felséges Rendelések[Az ek utólag betoldva.] szerént <Aug> Frantzia Országot és Angliát öszvelakta.
lehetnek.

Ő, a’ ki főldünk’ Pontusa’7
7) [Jav. ebből: 6] Ama’ tengeri módú Gályával, melly a’ Balaton zajjait neveti.
habjait
Törvényre húzá, száz lehetetlenen
Tett ’s tesz csudát: ő mér fuvallni
Lélekerőt*
Jav. ebből: Lelekerőt
az inas Magyarba.

Ő új Minervát ugrat elő Zeüsz’8
8) Görög neve Jupiternek. – Aegis pedig a’ Minerva’ Medusás paissa.
Szent homlokából, és maga nyujt Dsidát
’S halálszemű Egist*
Jav. ebből: Aegist
kezébe. –
Rhédey*
A név utólag kétszer aláhúzva, fölé egy szám került: ?9, valószínűleg ehhez is lábjegyzetet tervezett a költő, de utóbb mégis áthúzta.
van vele és segíti.

Zengj harsogóbbann, Énekem! e’ betses
Két Névre, melly, mint a’ Duna, élni fog,
’S mint a’ világosság kiterjed
És bekerűli egész Világot.

Hanem ki lészen, Bárdusaink közűl,9
9) Bárdusoknak neveztetnek a’ Celtáknak, Gallusoknak, ’s a’ t. régi Poétáik, kik a’ vitézeket az ütközetekre elkísérték, Eleiknek tetteit ’s egyéb nemzeti dolgokat énekeltek.
Ki a’ sok elmés Hunnia’ Hadnagyit
A’ Léthe’ zsibbasztó vizétől
Trombitaszón*
Jav. ebből: Trombita szón
az egekre hordja?

Méltatlan éjcsend sürgeti sok vitéz
Árpádjainkat.*
Jav. ebből: Arpádjainkat
– Félre haszontalan
Kétségek! ím általragyogván
*
A név utólag kiemelve.
CZENKI NAPUNK10
10) Czélozás van a’ N. Mélt: Gr. Széchényi Ferentz Ő Exc[ellenciá]ja[Jav. ebből: Excellenciájának] által fundáltatott Nemzeti Könyvtárra. Ebből az okból jön elő alábban a’ Mátyás Király’ emlékezete is.
a’ homály csoportján,*
A vessző utólag megerősítve.

A’ Múltt’ ’s Jövendő’*
Jövendő<k>
Pólusit is süti.
Tud már ezentúl tenni is, írni is
Nagy dolgokat Földünk’ Vitézze
’S Lantosa: Calliopém, elég ez:

Elég! – Reked már tárogatóm’ szava,
Lankadnak ingó ujjaim ennyi nagy
Dítséreteknek hírdetésén,
Mellyek elálltt*
Az á é-ből jav.
erejim’*
Sötétebb tintával jav. ebből: ?erejit
tetézik.

Mátyás’*
<Corvinnak> Az áth. szó fölé írva: <Mátyás’> A két szó között: Mátyás
ditsőűltt Lelke! tekints alá,
Esmérd egedből lábbadozó Hazád’,
A’ Keszthely’ és Czenk’ istenűlő
Grófjaiban magadat találd fel;

’S érezd, hogy a’ Menny’ kedve is eggy igaz
Hérósi szívben megszaporodhatik,
Ha Nemzetét ’s emberbarátját
Virtusibann öröködni látja.

Szárnyalj le mennyből, Calliope! ’s segítsd
A’ még szokatlan Tárogatón kezem’.
Ím Tháliának gyenge Lantját,
Bár szeretik koszorús Leányink,

E’ rozmaringok’ zőldje alá teszem.
A’ Fenyveseknek görbe gerintzeit
Megmászom, ’s onnan messze nézvén
Kalpagosink’ örömét kifúvom.

Ki az, ki kertté téteti a’ mezőt,
’S termő mezővé a’ sívatag kopárt?
Kit Trítonok’ kürtje ’s Tihannak
Rijjadozó hajadonja hirdet?

Nem látod őt – a’ Keszthelyi Indigeszt?
Az ö Nevének Temploma fénylik ott.
Nézd, mint teríti bé Hazánknak
Boldog Egét ragyogó világa.

*
A következő két sor rendje utólag a sorok elé írt számokkal föl lett cserélve.
György’*
Jav. ebből: Gyémánt
görbe Kardját itt adamás szegen,*
<forgatva, ’s bé fedé gondosan> Az áth. szavak fölé írva: görbe Kardját <?húsz> [Fölé: itt] adamás szegen
Bellóna’ markos Báttya pihenteti,*
<Bellóna’ markos Báttya tevé ezt> Az áth. sor fölé írva: <Gyo> Bellóna’ markos Báttya pihenteti,
Zőld pálmaágakkal fedezvén*
<Minden reá fetskendezett vért> Az áth. sor fölé írva: Zőld pálmaágakkal [Jav. ebből: pálmaággal] <fedezvén> <takarván> fedezvén
A’ hüvelyére tapadtt aluttvért.*
<Annyi Olympusi pálmaággal.> A’ hüvelyére tapadtt aluttvért. Az áth. sor fölé írva.

A’ tarka Bőség csüngeti jobb felől*
<Ott jobb felőlről tsüng az Egek tömött> Az áth. sor fölé írva: <Horgadtt türökjét> [Fölé: A’ tarka Bőség] <jobbja felől teve> csüngeti jobb felől
Horgas türökjét; És sok ezer betses*
<Jóvolta Bőség’ Szarva az: és ihol> Az áth. sor fölé írva: Horgas[Az s olvhtl. betűből jav.] türökjét; <sok száz … És[Az É olvhtl. betűből jav.] sok ezer betses
Áldási nem férvén beléje,*
<Szűkebb temérdek öble, mintsem> Az áth. sor fölé írva: Áldási <már> nem férvén beléje,
Hervadozó mezeinkre ontja.*
<Megsokasúltt javait befogná.> Hervadozó mezeinkre ontja [Jav. ebből: önti].

Pómóna rak rá*
<rakott> Az áth. szó fölé írva: rak <kínál>
ritka gyümöltsöket,*
Jav. ebből: ?gyümöltsökkel
Czéres kötést fon*
<font koszorút> Az áth. szavak fölé írva: kötést fon
sárga kalásziból,
Mellyet*
Jav. ebből: Mellyen
piros pipatsvirágok
’S kék *
A z utólag betoldva.
Czianák1
1) Czyana= Buzavirág. De az illyen öszverakott nevek nem jól jövén ki a’ Poétai izléssel; megtartottam a’ Görög Cyanát, ezt a’ Szépen hangzó Szózatot.
gyönyörűn vegyítnek.

Idvezli Györgyöt szőke gulyáji köztt
Pán a’ furuglyás: ’s Szittya szokás szerént
Bacchussa a’ boldog Szigetnek2
2) Muraköz, ahol teremnek a’ kereskedésben Insulaner név alatt menő igen betses borok.
Tőltt poharát neki hajtogatja. –

Mélly tisztelettel borzadok! a’ magas
Mennynek Leányit látom az Áoni*
<Indigesz> Áoni
Keszthelybe’ –*
<Várában> Keszthelybe’ – Az áth. szó fölé írva.
óh boldog Halandó,
A’ ki az Égbe’ lakók’ barátja!

Melly édes érzés játszik az ő komoj
Ortzáikon, ’s mint zengik az Indigeszt,
Tágas mezőt ’s Védőt találván
Szárnya alatt – – – De mi képtelenség –

Márs könyvet olvas! Húga sziláltt haját
Felsímogatván, né! hogy okoskodik,
És czirkalommal mérsekéli
A’ tüzes ütközetek’ piattzát.

Ott kardra termett ujjait egy Huszár
A’ messzelátó csőhöz egyengeti;
Itt eggy erőss Hajdú3
3) Hajdúknak nevezték a’ Magyarok átaljában a’ Gyalog katonákat.
az Ország’
Rajzolatin figyelemmel andalg.

Mit szólltok erről Hétmogorok?4
4) Kiket Béla Király’ nevetlen Iródeákja így ír, Septem principales Personae qui Hetumoger vocantur. Álmos Vezér, a’ maga 6 fő társaival, a’ kikkel jött vala ki Scythiából, keresztűl a’ Tatur, vagy Karpatus bértzein.
ti kik
Tátur’ havassán tábori abroszok
’S nézőcsövek nélkűl jövétek
E’ Kanaán’ mezejére győzni?

Azonn igyekszik Festetitsünk hogy e’
Kartáts világbann hív Unokáitok
Ésszel ’s okossággal tanúlják
Őrzeni érdemitek’*
Jav. ebből: érdemetek, a hiányjel utólag pótolva.
jutalmát,

Melly értte hullott véreitek miatt
Zsengés: – Ma már a’ táborokat be fűltt
Szobákba’*
A hiányjel utólag pótolva.
intézik csatának,
’S penna után viszik ütközetre,

Kiknek nyeregből szabta ki rendjeket
Az üstökös Kund, a’ bajuszos Gyula.
Most lineán lövik rakásra,
Kit buzogánnyal ütétek agyba.

Hijjába vinnéd, rettenetes Botond!5
5) Lásd ezt a’ Botond’ dolgát az említett Iródeák’ historiájában. A’ Mandy Úr’ fordításának [Itt üres rész következik] dik lapján.
Menkő-csapású bárdodat a’ mai
Byzantium’ várához, annak
Rézbe borúltt kapuját bevágni:

Egy messzelátó cső kitekintené
Szándékod’, egy más cső az egész kaput,
A’ bárdot, a’ vitéz Botondot
Egyszeri pertzbe’ darabra*
<rakásra> darabra Az áth. szó fölé írva.
törné.*
Az r utólag megerősítve.

Mindég, Vitézek’ Nemzete, volt nevünk:
E’ két örökség jegyzi ki még ma is –
Rettenthetetlen Szív, ’s Serénység
Nagyra való fijait Lehelnek.

De ez kevés még egy bizonyos veszélyt
’S halált okádó bombi előtt; ma már
Száz Dentmagyart is porba dűjtne
Holmi suhantzgyerek egy kanóttzal.

Izmos Leventák! hogyha reánk maradt
Kemény erőtök: meg nemesíti György
A’ Szittya testet Brittus ésszel;
’S Gyermekeink Vayak6
6) Jegyzés nélkűl is értheti az Olvasó hogy itt Mélt. Báró Vay Miklós Ő Nagyságára van a’ tzélozás: ki e’ hadi Tudományoknak bővebb tanúlására a’ Felséges Rendelések szerént Frantzia Országot és Angliát öszvelakta.
lehetnek.

Ő, a’ ki főldünk’ Pontusa’7
7) Ama’ tengeri módú Gályával, melly a’ Balaton zajjait neveti.
habjait
Törvényre húzá, száz lehetetlenen
Tett ’s tesz csudát: ő mér fuvallni
Lélekerőt az inas Magyarba.

Ő új Minervát ugrat elő Zeüsz’8
8) Görög neve Jupiternek. – Aegis pedig a’ Minerva’ Medusás paissa.
Szent homlokából, és maga nyujt Dsidát
’S halálszemű Egist kezébe. –
Rhédey van vele és segíti.*
A sor alatt sötétebb tintával hosszú vízszintes vonal.

Zengj harsogóbbann, Énekem! e’ betses
Két Névre, melly, mint a’ Duna, élni fog,
’S mint a’ világosság kiterjed
És bekerűl az egész Világon.*
Jav. ebből: bekerűl<i> az [A sor fölött betoldva.] egész Világot.

Hanem ki lészen, Bárdusaink közűl,9
9) Bárdusoknak neveztetnek a’ Celtáknak, Gallusoknak, ’s a’ t. régi Poétáik, kik a’ vitézeket az ütközetekre elkísérték, Eleiknek tetteit ’s egyéb nemzeti dolgokat énekeltek.
Ki a’ sok elmés Hunnia’ Hadnagyit
A’ Léthe’ zsibbasztó vizétől
Trombitaszón*
Jav. ebből: Trombita szón
az egekre hordja?

Méltatlan éjcsend sürgeti sok vitéz
Árpádjainkat. – Félre haszontalan
Kétségek! ím általragyogván
*
A név utólag kiemelve.
CZENKI NAPUNK10
10) Czélozás van a’ N. Mélt: Gr. Széchényi Ferentz Ő Exc[ellenciá]ja által fundáltatott Nemzeti Könyvtárra. Ebből az okból jön elő alábban a’ Mátyás Király’ emlékezete is.
a’ homály csoportján,

A’ Múltt’ ’s Jövendő’*
Jövendő<k>
Pólusit*
A P p-ből jav.
is süti.
Tud már ezentúl tenni is, írni is
Nagy dolgokat Földünk’ Vitézze
’S Lantosa: Calliopém, elég ez:

Elég! – Reked már tárogatóm’ szava,
Lankadnak ingó ujjaim ennyi nagy
Dítséreteknek hírdetésén,
Mellyek elálltt erejim’*
Sötétebb tintával jav. ebből: ?erejit
tetézik.

Mátyás’ ditsőűltt*
Sötétebb tintával jav. ebből: ditsőűlt
Lelke! tekints alá,
Esmérd egedből lábbadozó Hazád’,
A’ Keszthely’ és Czenk’ istenűlő
Grófjaiban magadat találd fel;

’S érezd,*
A vessző sötétebb tintával pótolva.
hogy a’ Menny’ kedve is eggy igaz
Hérósi*
Az r sötétebb tintával megerősítve.
szívben megszaporodhatik,
Ha Nemzetét ’s emberbarátját
Virtusibann öröködni látja.