MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Szabadságfához]
Dűlj a’ főldre szegény Fenyőfa tsak dűlj*
<sz>
le,
Ah! mi is levagyunk dűlve immár mint te.
Most,*
<már>
miként a’ Galamb a’ karvaly körmében*
Az n utólag hozzátoldva.
Úgy kezdünk nyúgodni*
<Nyugodalmat lelünk> Úgy kezdünk nyúgodni Az áth. szavak fölé írva.
a’ Frantzok kezében.
Tenéked le*
le<hu>
nyúzzák, kérgedet ’s hejjadat
[…]*
E szó előtt üresen hagyott rész van.
lefosztyák minden*
Az m k-ból jav.
ágszáladat.
*
<Igy Éppen>
Illyen*
Jav. ebből: Igy
módon fogják meg nyúzni népünket,
Jaj régen eladták már a’ mi bőrünket.
Pípezhetnek*
<Tzifrázhatnak> Pípezhetnek Az áth. szó fölé írva.
ugyan téged pántlikákkal
Mint minket pípeznek*
<tzifráznak> pípeznek Az áth. szó fölé írva.
a’ tarka Sárpákkal,
De a’ szent tuloknak sorsa nem illyen é
Mellyet tzifrán*
<Mellyet Kir pompával> Mellyet tzifrán <…> Az áth. szavak fölé írva.
visznek a’ vágó-szék felé!
*
<Te>
E’ hiú dísz*
Az í i-ből jav.
mellett elalszik*
<te elfogsz száradni>
szépséged
Mert levél és gyökér nélkűl hagynak téged*
<levél és gyökér nélkűl fogsz maradni lefog vagdaltatni> Az áth. szavak fölé írva: <lombod ’s gyökered> [A <fogsz> fölé:] <kell> levél és gyökér nélkűl hagynak téged Az áth szavak alá írva.
Mi elrongyosodunk, mert prédára menünk,
Oda alkotmányunk,*
<Elveszvén törvényünk> Oda alkotmányunk Az áth. szavak fölé írva.
hitünk és mindenünk.
Verebek fészkelnek még ott utóljára
Hol*
<a’>
szabadságsapka*
szábadságsapka em.
és zászló lebeg ma:
Ah! a’ Frantzia is a’ maga fészkére
Hazánk Hőlgyeivel szállong el végtére.
Ökrök fognak téged a’ hellyig vonkálni
Hol*
A H h-ból jav.
símán ’s tsupaszon kell tenéked állni:
Hja!*
<az is>
egy Ochs volt az is, a’ ki minket viszont
E’ szörnyű inségnek*
Az i I-ből jav.
gyász küszöbéig vont.
*
Az utolsó 4 sort a lapot elfordítva, a lap szélére írta a költő – a hely szűkössége miatt – két sorban, de a lap felső sarka leszakadt, így a szöveg hiányos.
[…] vét téged az Idők’ zivatarja,
Vagy ledönt a’ vitéz Helvétusok karja:
[…] akkor osztán légy akasztófává,
’S a’ Directorium annak madarává.