MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Nints elefánttsont, ’s arany]
Horátz’ Éneke
(Lib. II. Od. XVIII. p. 314.)
Nints elefánttsont, ’s arany
Mennyezetek*
Mennyegzetek em.
házamba nem ragyognak:
És Himetti szálakat
Nem tartanak a’ vég-Áfrikába’ vágott*
Az első betű javítva ebből: ?r
Oszlopok: sem Attalus’
Kastéllya nem szállott reám bitangúl:
Sem Lakóni bíborom’
Nem fondogálják érdemes Clienták.
Ám de hű szívem,*
<jó>szívem Az áthúzott rész fölé írva:
’s folyó
Elmém vagyon: ’s vágyik reám szegényre
Sok nagy Úr. A’ Mennyeken,
’S tehetős barátomon nagyobb javaknak
Kedviért nem Zsarlok én,
*
<Boldog>
Elég szerentsés lőn az egy Szabinnal.
Tolja a’ nap a’ napot,
’S új holdjaink sietve fogydogálnak.
És te, a’*
<?e’> a’ Az áth. szó fölé írva.
márványokat*
márvány<okat hasgató vagdalót> okat Az áthúzott rész fölé írva.
Holtod felé vágattatod:*
<Halálod felé vágattatod> Az áth. rész fölé írva: Holtod felé <?orát> vágattatod:
’s felejtvén
Sírodat, Kastélyt*
Olvhtlan szóból jav.
rakatsz:
’S a’ Báji*
<zörgő>
zajgó tengereknek arrább
Tsútsosítod partjait;
Nem vagy talán a’ szárazon elég Dúzs!
Sőt mit?*
Jav. ebből: ?mi
a’ szomszéd mezők’
Mesgyéit elszántattatod, ’s fukarként
A’ Cliensid’ főlgyein
Túl lépel: a’ férj hitvesével eggyütt
Házi Istenit ’s tzudar
Magzatjait keblébe tartva elfút.
Még se nyér a’ gazdag úr
Ditsőbb lakást a’ bényelő pokolnak
Meghatárzott véginél.
Mit vágysz nagyobbra? Egyaránt*
Az első betű jav. ebből: A
bevészi
A’ kegyes főld a’ szegényt
És a’ királytis.*
Jav. ebből: ?királyfi
Lám*
<s> Lám Az áth. szó fölé írva.
az Orkus’ Őrje*
<pénzért>
A’ ravasz Prometheust
Nem hozta pénzért vissza: ő a’ kényes*
<?Fogva tartja> ő a’ kényes Az áth. szavak fölé írva.
*
<A’ negédes>
Tantalust és gyermekit
Fogságba tartja: ő a’ sok*
<Minden fiainak: <..> a’ sok világi> Fogságba tartja: ő a’ sok Az áth. rész fölé írva.
bajokból*
bajokból Tollhiba
Végre megfáradt*
megfáradt Tollhiba
szegényt
(Vagy kéri,*
<?hívja> kéri Az áth. szó fölé írva.
vagy nem kéri,)*
<?híjja> kéri Az áth. szó fölé írva.
megnyugotja.*
Olvhtlan szóból jav.